5.-6.luokka

Hyvinvoinnin merkitys oppimiselle

Opetussuunnitelma mainitsee, että "pedagoginen hyvinvointi tarkoittaa positiivisia tunnekokemuksia, jotka tukevat oppimisen prosesseja ja edistävät yksilön kokonaisvaltaista kehitystä.

Pedagogisella hyvinvoinnilla on kaksi ulottuvuutta: tunnetuki ja opetuksellinen tuki."
Meidän luokassa positiivisia tunnekokemuksia vahvistetaan säännöllisesti vahvuusoppimisen, positiivisten oppimiskokemusten keskustelun/kirjaamisen sekä vanhempien osallistamisen kautta.
Aikaa käytetään yhdessä aamuisin aamupiirissä  oppimisen mahdollistavalle ilmapiirille.

HYVINVOINNIN LINKKEJÄ
Mistä lapsi itse voi hakea apua?
https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/haeneuvojajaapua/apu_kaytannossa/mista_lapsi_itse_voi_hakea_apua/Pages/default.aspx

Lukujärjestys ja ohjeita. YRITÄ JA TEE PARHAASI.


työsk.aika maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai
8.45-9.30 Viikko käyntiin
Ai
  Ma Ma +Jukka En5
9.30-10.15 Ai Hi
+Jukka

Ai Ym

Li
10.45-11.30 Ym5 En6 Hi
+ Jukka

Ue Ai +Iiro

Ku
12.15-13 Musa Musa Ks
JukkaKirsi
Ym +Iiro Ku
13.15-14 Ma +Jukka Ma +Jukka Ks
JukkaKirsi
Ru6 Ru6
14.15-15 En5 Ma +Jukka Va
Annamaija
En6  
KYYDIT KOTIIN lähtevät iltapäivisin vartin yli ja siitä eteenpäin.
Koulukaveritunti:
Oppilaskunnan kokous:
Luontoryhmän kokous:

VIIKON RUTIINIT
👍Viikko aloitetaan tulevan viikon ohjelman läpikäymisellä.
😄Päivä alkaa aloituspiirillä, jossa tyhjennetään juttutarpeet, jotta oppiminen pääsee
hyvin käyntiin. 
MIKÄ MENI HYVIN? -teema toistuu usein. Sen avulla harjoitellaan huomaamaan pieniä asioita, jotka ovat esim. aamulla menneet hyvin. Aamupiirissä keskustellaan myös
luonteenvahvuuksista.
Jutustelu on välillä vapaamuotoista rupattelua, toisinaan taas vaihdetaan mietteitä ajankohtaisesta teemasta tai kuulostellaan kuulumisia eri tavoin. Aloituspiiriin kuuluu myös kaveripiiri, jossa jokainen saa olla vuorollaan keskipisteenä. Edellinen istuja valitsee aina seuraavan.
Ensimmäinen kierros kaveripiirissä on kertoa keskellä istujasta positiivisia, mukavia asioita, ominaisuuksia, vahvuuksia, osaamisia.
Aamupiirissä tehdään myös pieniä tietoisuustaitoharjoituksia; harjoitellaan mm. kehon tuntemusten lukemista, tutkitaan mielen liikkeitä sekä harjoitellaan rentouttavaa ja rauhoittavaa hengitystä. Joskus vähän venytellään. Tämä kaikki edistää tietoista ajattelua omasta itsestä.

😇Työskentelytavat vaihtelevat riippuen siitä, mitkä ovat oppimisen tavoitteita. Yksilölliselle työskentelylle on oma aikansa. Silloin voi työskennellä yksin tai tehdä parin tai pienen ryhmän kanssa töitä. Panostamme erityisesti myös akateemisten taitojen ja työskentelytavan oppimiseen. Opitaan lukemaan, ymmärtämään, pohtimaan ja kokoamaan opittua yksin ja yhdessä toisten kanssa.
Yhteistyöhön kuuluu työskentely erilaisissa ja - kokoisissa ryhmissä.
Opetustuokioissa keskitytään olennaisiin opeteltaviin asioihin yhteisesti.

💪Jokaisella viikolla opetellaan jokin uusi peli tai leikki. Tavoitteena on paitsi viettää hauskoja hetkiä yhdessä, opetella tuntemaan toisiamme ja  opetella sääntöjen noudattamisen merkitystä. Kilpailullisten tehtävien/leikkien avulla opetellaan myös häviämään.

YLEISIÄ OHJEITA TEHTÄVIEN TEKEMISEEN:
🙂TEKSTITEHTÄVÄT eli kirjoitustehtävät  liittyvät yleensä oppimisen sisältöihin, teemaan tai ajankohtaisiin asioihin sekä äidinkielen oppisisältöihin
-ne voi tehdä tekstivihkoon tai koneella paperille tulostettuna  tai kasvun kansioon, josta niitä tarvittaessa tulostetaan.
-niiden avulla harjoitellaan erityyppisten tekstien laatimista, siihen sopivan kielen valintaa sekä aina myös oikeinkirjoitusta.
👍TABLETTI on joka päivä ladattuna koulussa. Lataus hoidetaan kotona. Puhelimia emme käytä opiskelussa, emme myöskään koulun lainatabletteja.

😄VIIKKOTEHTÄVÄT ovat laajempia ja monimuotoisempia tehtäviä liittyen opiskeltaviin teemoihin
Viikkotehtävistä tulee yleensä erillinen ohje, joka on näkyvillä VIIKKOSUUNNITELMA -sivulla.
-aikaa tehtävän tekemiseen on n. 1 viikko

TAVOITTEET:
-TYÖN TEKEMISEN AIKATAULUTTAMISEN HARJOITTELU
-OMAN LUOVUUDEN KÄYTTÖ
-erilaisten lähteiden käyttö
-erilaisten tekstien tuottaminen, mielipiteiden perustelu, asioiden pohtiminen
-oikeinkirjoituksen harjoittelu

LÄHTEINÄ voi käyttää AINA nettiä, eri henkilöiden haastatteluja, kirjoja jne. Myös oman mielikuvituksen, järkeilyn ym. ajattelun käyttö suotavaa!
LUOVUUTTA arvostetaan erityisesti. Viikkotehtävän tekemisessä ei ole oikeita tai vääriä tapoja.
ARVIOINTI: Viikkotehtäviä arvioidaan itse, tai open, kotiväen tai kavereiden toimesta. Arvioinnit tehdään tai tulostetaan ja liimataan oppimispäiväkirjaan.

🤩ARVIOINNISTA
Oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti. Itsearviointitaitoja kehitetään erityisesti kuluvan vuoden aikana.

TÄRKEINTÄ ON, ETTÄ TEET PARHAASI. VÄÄRIN EI VOI TEHDÄ, JOS YRITTÄÄ.😄👏😄👏😄👏😄👏😄👏