Viikkosuunnitelma

MAA JA AVARUUS

SANAKÄVELY
Koulun ympäri. Mukana sanalista. Pari keskustelee sanalistan sanoista ja miettii määritelmät sanoille sekä niiden keskinäisen asiayhteyden, eli mihin ne kaikki liittyvät.

VUOROKAUDEN- ja VUODENAJAT

SISÄLLÖT/ympäristöoppi

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
- maa osana aurinkokuntaa
- vuorokauden- ja vuodenajat
- pituus- ja leveyspiirit, päiväntasaaja, kääntöpiirit
- maapallon rakenne
-pituus- ja leveyspiirit, kääntöpiirit, päiväntasaaja
-mantereet, valtameret, maanosat

TAVOITTEET/ympäristöoppi

T12 KÄSITTEIDEN KÄYTTÖ
T13 MALLIEN KÄYTTÄMINEN ILMIÖN YMMÄRTÄMISESSÄ

1.PERUSTASO
-Muistan tärkeimmät käsitteet ja selitän ne omin sanoin
-Annan käsitteistä esimerkkejä ja liitän ne oikeaan asiaan
-Tiedän, että tieteellinen malli kuvaa todellista ilmiötä 
-Tunnistan ja osaan selittää vuoden- ja vuorokauden aikojen vaihtelun ja maapallon pituus- sekä leveyspiirit

2.HYVÄ
-Osaan selittää ilmiöitä oikeilla käsitteillä sekä omin sanoin
-Osaan yhdistää käsitteitä toisiinsa
-Osaan tulkita malleja vuorokauden - ja vuoden ajoista sekä maapallon pituus- ja leveyspiireistä

3.ERINOMAINEN
-Käytän käsitteitä sujuvasti ja täsmällisesti
-Osaan käyttää ja tulkita abstraktin mallin, aurinkokunnan rakenteen ja järjestelmän ja luon siitä oman mallin kuvallisesti


T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

Käsitteiden käyttö

Oppilas muistaa aiheen tärkeimmät käsitteet.  

Oppilas osaa selittää aiheen tärkeimmät käsitteet omin sanoin.

Oppilas antaa käsitteistä esimerkkejä ja liittää ne oikeaan aihealueeseen.

Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin.

 

Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

Oppilas käyttää ympäristöopin tiedonalojen keskeisiä käsitteitä sujuvasti.

Oppilas käyttää ympäristöopin tiedonalojen keskeisiä käsitteitä täsmällisesti.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä

Mallien käyttäminen

Oppilas tietää, että tieteellinen malli kuvaa todellisuutta tietyin rajoituksin.

Oppilas tunnistaa erilaisia ympäristöopin malleja (esim. ravintoketju, vuorokauden/vuodenaikojen vaihtelu, energia, ilmasto, kartat)

Oppilas osaa käyttää erilaisia malleja.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja.

 

Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä.

Oppilas osaa käyttää ja tulkita joitakin abstrakteja malleja (esim. sähkön kulku, ääniaallot, ilmastonmuutos)

Oppilas luo oman mallin, joka kuvaa jotain todellista ilmiötä tai tilannetta.

 

Viikko 44-45. Ihminen.

Ympäristöoppia: Tunnetaitoja. Vuorovaikutustaitoja. Arjen valintoja. 
Äidinkieli: Tekstitaidot.
Hyvinvointitaidot.

MINÄ-TUTKIMUS joko power point tai paperiversio.
1.Minä ja liikuntatottumukseni.
-Täytä liikuntatottumuskysely ja selvitä, millainen liikkuja olet.
-Kerro ja kirjoita teksti/sivu omista liikuntatottumuksista, lempilajeista, omista taidoista. Mitä urheilua seuraat? Keitä urheilijoita ihailet? Mitä taitoja haluaisit saada? Miten voisit kehittää omia liikuntatottumuksiasi? Liikutko päivittäin vähintään tunnin?

Viikko 43. Viikkotehtävä / Ihminen. Kuka minä olen?

TAUSTAA: Elokuvassa Suden arvoitus
Salla pohti omaa persoonallisuuttaan: Minua on aina pelottanut, että mitä jos mie yhtäkkiä herään ja oon joku ihan muu. ...Salla, kuule, Matias sanoi, kun sie olet Salla. Kaikki tietää, mie ainakin. Etkö sie vois olla just se. Jooko? ... ei minun tarvinnut olla muuta kuin mie itse. 
Murrosiässä moni nuori pohtii Sallan tavoin omaa persoonallisuuttaan. Kuka minä olen, keitä perheeseeni kuuluu tai mitä muut minusta ajattelevat, jne. 
 
1. TEE MANDALA OPPIMISPÄIVÄKIRJAASI.
Mandala on sanskriittia, ja tarkoittaa keskusta, ympyrää, maailmaa. Piirrä ensin isokokoinen ympyrä ja jaa se sitten kahteen yhtä suureen osaan.
Piirrä tai kirjoita  yläosaan kuvi
a, jotka kertovat asioista, joista pidät (esimerkiksi kotiin, perheeseen, asumiseen, matkailuun, kouluun, harrastuksiin tai vapaa-aikaan liittyviä asioita)
Piirrä tai kirjoita alaosaan vuorostaan kuvia, jotka esittävät niitä asioita, joista et pidä. 

2. KIRJOITA TEKSTI ITSESTÄSI OPPIMISPÄIVÄKIRJAAN.
Kirjoita oppimispäiväkirjaasi itsestäsi, asioista joista pidät ja joista et pidä.
Kirjoita myös joihinkin asioihin perusteluita, miksi on näin. Voit kirjoittaa myös tapahtumia, jotka niihin liittyvät. Otsikoi teksti haluamallasi tavalla.
(Lähde: Koulukino)
PALAUTA VIIKKOTEHTÄVÄ MAANANTAINA 28.10.
 
 

 

 

Ihminen

ELOKUVA: Suden arvoitus (Yle Areena)

TYÖSKENTELE PARISI KANSSA.

ENNEN ELOKUVAA:
 • Mitä tiedät susista?  Kirjoita parisi kanssa työvihkoosi mielikuvia, joita susieläimenä teissä herättää.Miettikää mistä mielikuvanne ovatvoineet syntyä (esim. satujen, uutisten, tietokirjojen tai luontokokemusten pohjalta).
 • Mitä elinkeinoja Pohjois-Suomessa harjoitetaan? Kirjoita parisi kanssa elinkeinot työvihkoosi. Kun katsot elokuvaa, mieti, mitä ammatteja elokuvassa kuvataan.


ELOKUVAN JÄLKEEN:

Etsi selitykset seuraaville pohjoisen Suomen sanastolle:
Kirjoita sanat selityksineen työvihkoosi.
 • aapa 
 • eno 
 • etiäiset 
 • kaarnikka 
 • kaltio 
 • kartano 
 • kaamos 
 • kaira 
 • kero 
 • kiehiset 
 • kiveliö 
 • kuksa 
 • kuru 
 • kurjenpuola 
 • kuukkeli
 • kätkä 
 • köngäs 
 • leuku 
 • lompolo 
 • luppo 
 • luppokausi
 • mukka 
 • muotka 
 • murku 
 • naappu
 • niva 
 • nokko 
 • oaivi 
 • outa
 • pahta 
 • paljakka
 • palsa 
 • panka 
 • rakka 
 • taivaanvalkeat 
 • vuopio 
 • vuotso 
 • väärti 
 

VIIKKO 36 Suksitaan suolle.

YMPÄRISTÖOPPI.
Tavoitteet tiedonhakuun ja tutkimuspohdintaan koulussa sekä suoretkelle.
1.Katso videot: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/09/05/elamaa-suolla

2.Valitse yksi suokasvi linkistä: http://virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/Kasvio/index.htm
TEE KASVITUTKIELMA.
-kerää tiedot vihkoosi käsitekarttaan; YHTEISET YLÄKÄSITTEET
-piirrä, väritä ja kirjoita kasvitaulu

3.TEE LINTUTUTKIELMA kuten kasvitutkielma. Käsitekarttaan YHTEISET YLÄKÄSITTEET.

4.ERILAISIA SOITA.

5.SOIDEN SYNTY.

6.SUON TUTKIMUSKYSYMYKSET JA SUORETKI.

VIIKKO 35 OMA ELÄMÄNTARINANI, tutkimus käynnistyy

Historian viikkotehtävä: Oma elämäntarinani, aineiston keruu (ÄLÄ KIRJOITA TARINAA VIELÄ KOTONA) TEHTÄVÄ ON LAAJA. ALOITA SIIS HETI!
Osa oppilaista (5.lk ja osa kuukeista) tekee tehtävän osissa.
Haastattelu ensin ma 26.8. mennessä.

Kirjoitamme KOULUSSA oman elämäntarinan, jonka yhteydessä harjoittelemme ja sovellamme mm.
-ymmärrystä historian tutkimuksen teosta
-aikakäsitystä omassa elämässä sekä asioiden loogista järjestystä
-oikeinkirjoituksen taitoja
-yleiskielen käyttöä
-verbien menneitä aikamuotoja sekä
-kuvien ja kuvatekstien valintaa
-Power Point-ohjelman käyttöä

ELÄMÄNTARINATUOTOS on sekä historian että äidinkielen arviointia.
Arvioimme tuotokset kaveri- eli vertaisarviointina.
Teet työskentelystäsi ja tuotoksestasi myös itsearvioinnin.

VIIKKOTEHTÄVÄ on valmistautumista oman historian kirjoittamiseen.
Ryhdy arkeologiksi ja historiantutkijaksi. Selvitä, millainen on sinun oma historiasi. Ryhdy siis arkeologiksi ja historiantutkijaksi. Kerää uutta tietoa käytössäsi olevista lähteistä.

1.Haastattele vanhempaasi:
Käytä haastattelumonistetta, ja kirjoita vastaukset siihen tai tabletille.

2.Ryhdy arkeologiksi ja tee kaivauksia kotona:
-Etsi omaan historiaasi liittyviä leluja, vaatteita, harrastusvälineitä, työkaluja ja  muita esineitä
-Mieti milloin, miten ja miksi olet niitä käyttänyt. Kirjoita mietintäsi tulokset muistiin vihkoon/tabletille.
-Kuvaa eli dokumentoi löytösi tabletilla.
-Kysele aikalaisilta eli sisaruksiltasi tai vanhemmilta tai muilta löydöistäsi.
Löytösi ovat arvokkaita. Älä siis tuo niitä kouluun!

3.Ota käyttöön historiantutkijan keinot ja etsi kirjallisia sekä kuvallisia lähteitä:
-Etsi omaan historiaasi liittyviä kirjallisia lähteitä,
 esim. postikortit, synttärikortit, päiväkirja, syntymätodistus, vauvakirja, koulutodistus, vanhat koulukirjat ja vihkot, joku kirjoittamasi tarina esim. vihkosta, kirjeet jne.
-Etsi kuvalähteitä
 esim. valokuvat, omat piirrokset, joku ”vauvatöherrys” seinässä tai muualla
-Tee muistiinpanoja löydöksistäsi vihkoon/tabletille.
-Kuvaa eli dokumentoi löytösi tabletilla. Löytösi ovat arvokkaita. Älä siis tuo niitä kouluun!

Viikko 34 HYVÄ ELÄMÄ yhdessä toisten kanssa

Viikkosuunnitelma

  Ma Ti Ke To Pe  
1 Viikon aloitus       En5  
2 Kotiryhmätyöskentely          
3 Kotiryhmäliikunta Kotiryhmäliikka Kotiryhmäliikka Kotiryhmäliikka    
4       Ma Yleisurheilua  
5   Yleisurheilua   En6 Ru6  
6       Ru6    

Viikko 33 HYVÄ RUOKAILU
  Ma Ti Ke To Pe
1 AI viikon aloitus
Kuuntelun taidot
    Musa En5
2 Ruokailuinfo Hissa
Jukka
  Musa Ku
3 Oppilaskokous
Hyvä ruokailu
Hissa
Jukka
  Matikka
Iiro
Ku
4     Teatteri
Peppi P.
Matikka
Iiro
Ulkoliikka
Juoksut Heitot
5   Ulkoliikka
Juoksut Hypyt
Teatteri En6 Ru6
6 En5   Teatteri Ru6  

TEHTÄVÄ: RAVINNOLLA ON VÄLIÄ.

Opiskele linkistä ravintoon liittyvät aihepiirit.

https://www.tervekoululainen.fi/alakoulu/ravinto/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä