Oppilaskunta

Oppilaskunta

kokoontuu kuukauden 1. perjantai sekä tarvittaessa.
Oppilaskuntaan kuuluu oppilas joka luokalta, yhteensä 7 jäsentä. Isoimmat oppilaat toimivat sihteerinä ja puheenjohtajana.