Tieto –ja viestintätekniikka TVT

Ohjelmoinnin ja tieto –ja viestintätekniikan opetuksen tavoitteet Tikkalan koulussa

Ohjelmoinnin ja tieto –ja viestintätekniikan opetuksen tavoitteet Tikkalan koulussa. Tavoitteet ovat yhdysluokkaopetus huomioiden laadittu aina kahdelle vuosiluokalle, 1-2, 3-4, 5-6.

Oppilas voi käyttää niitä oman opiskelun arvioinnissa ja opiskelun tavoitteiden asettelussa.

Tavoitteiden pohjana on laaja-alainen osaaminen L5 / Tieto -ja viestintäteknologinen osaaminen.

Lisäksi mukaan kerätty vinkkejä opettajalle, mitä asioita tavoitteet tarkemmin sisältävät ja mitä asioita kullakin yhdysluokalla tulisi opettaa.


Tvt ja ohjelmointi, osaamisen tavoitteet oppilaalle

Tvt ja ohjelmointi, osaamisen tavoitteet opettajalle

1-2

Osaan käynnistää ja sulkea tabletin.

Osaan avata ohjelman.

Osaan sulkea ohjelman ylös pyyhkäisemällä.

Osaan avata Safari –selaimen.

Osaan ottaa tabletilla valokuvan.

Osaan kuvata videoita tabletilla.

Harjoittelen tekstin käsittelyä.

Osaan käyttää EkaPeliä.

Tutustun kuinka nettiä käytetään oikein ja turvallisesti.

Erotan

- mikä on totta nettisivuilla

- mikä ei ole totta nettisivuilla

- mainoksen nettisivulta

Osaan antaa ohjelmointi -käskyjä.

Osaan käyttää BeeBot –robottia.

Aloitan omien töideni tallentamisen Kasvun kansioon.

Harjoittelen oman osaamiseni arviointia.

1-2

Osaan käynnistää ja sulkea tabletin.

- Kotipainike

- Pyyhkäisy sivulle

- Nukkumispainike

Osaan avata ohjelman ja sulkea ohjelman ylös pyyhkäisemällä.

Osaan avata Safari –selaimen.

- Sivun etsiminen haku –toiminnolla, kirjoittamalla osoitteen tai avaamalla opettajan kirjoittaman linkin (esim. kolum kotisivulta)

Osaan ottaa tabletilla valokuvan.

Osaan kuvata videoita tabletilla.

Harjoittelen tekstin käsittelyä.

- Isot ja pienet kirjaimet, numerot, erikoismerkkejä

- Tekstinkäsittely korjausnäppäintä tai takaisin- toimintoa käyttäen

- Tabletin näppäimistön avaaminen ja sulkeminen

- Näppäimistön käytön harjoittelua kannettavilla tietokoneilla tai tablettiin liitettävillä erillisillä näppäimistöillä

Osaan käyttää EkaPeliä.

- Muut luokassa käytettävät oppimispelit

- Kts. Tarvikelainaamo https://peda.net/jyvaskyla/ict/tvt-tarvikelainaamo

Tutustun kuinka nettiä käytetään oikein ja turvallisesti.

- Netiketti https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/osaaja/fiksusti-verkossa
- ikärajat

Erotan verkosta

- mikä on totta

- mikä ei ole totta

- mainoksen nettisivulta

Osaan antaa ohjelmointi -käskyjä.

- Ohjelmoinnin idea: yksinkertaiset käskyt ja käskysarjat

- Ohjelmointikortit, leikit ja pelit ilman laitteita

Osaan käyttää BeeBot –robottia.

Aloitan omien töideni tallentamisen Kasvun kansioon.

- Oma tunnus ja kirjautuminen

- Tekstin, kuvan, videon tallentaminen kasvun kansioon

Harjoittelen oman osaamiseni arviointia

- Esim. Oppika –kysely http://oppika.fi

Tvt ja ohjelmointi, osaamisen tavoitteet oppilaalle

Tvt ja ohjelmointi, osaamisen tavoitteet opettajalle

3-4

Osaan tekstin käsittelyä.

- Osaan kirjoittaa pieniä ja isoja kirjaimia

- Osaan kirjoittaa numeroita

- Osaan kirjoittaa erikoismerkkejä

- Osaan sulkea tabletin näppäimistön

- Osaan korjata kirjoittamaani tekstiä

- Osaan lisätä ja poistaa tekstiä

- Osaan käyttää tekstissä lihavoimista, alleviivausta, värejä, eri kokoja ja fontteja

- Osaan liittää kuvan tekstiin

Harjoittelen PowerPointin käyttöä.

Tunnistan ohjelmista valikot ja toimintopainikkeet.

Osaan etsiä tietoa Safari –selaimesta.

Osaan hankkia tietoa

- Nettisivuilta

- Ohjelmista

- Videoilta

- Sähköisistä oppimateriaaleista

Harjoittelen tietojen tallentamista pilvipalveluun

- Osaan kirjautua sisään ja ulos OneDrivesta.

- Osaan tallentaa omia töitäni OneDriveen.

- Harjoittelen OneDriven ohjelmien käyttöä (Word, OneNote).

- Osaan kirjautua sisään ja ulos peda.netiin.

- Osaan kirjoittaa ja tallentaa omia töitäni peda.netin Kasvun kansioon.

Osaan avata sähköpostin (cygnnet.fi).

Osaan lukea sähköpostin.

Osaan vastata sähköpostiin.

Osaan lähettää sähköpostin.

Tutustun netikettiin https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/osaaja/fiksusti-verkossa
- Ymmärrän mitä asioita voin turvallisesti julkaista netissä, ja mitä en.

- Ymmärrän, miksi oman yksityisyyden suojaaminen on tärkeää.

Käytän oppimispelejä.

Harjoittelen ohjelmointia

- Osaan antaa yksinkertaisia käskyjä tai käskysarjoja

- Osaan käyttää BeeBot –robottia

- Osaan tehdä ohjelman Scratch juniorilla

- Harjoittelen lego –robotin ohjelmointia

Ymmärrän, mitä asioita saa kopioida ja mitä ei saa kopioida netistä.

Harjoittelen oman osaamiseni arviointia.

Asetan itselleni tavoitteita ohjelmoinnin ja tvt:n oppimisessa.

3-4

Osaan tekstin käsittelyä.

- Pienet ja isot kirjaimet

- Numerot

- Erikoismerkit

- Tabletin näppäimistön sulkeminen

- Korjaaminen

- Tekstin lisääminen ja poistaminen

- Tekstin lihavoiminen, alleviivaus, värin, koon, fontin muuttaminen

- Kuvan liittäminen

- Näppäimistön käytön harjoittelua myös kannettavilla tietokoneilla tai tablettiin liitettävillä erillisillä näppäimistöillä

Harjoittelen PowerPointin käyttöä.

- Yksinkertainen Power point -esitys

Tunnistan ohjelmista valikot ja toimintopainikkeet.

Osaan etsiä tietoa Safari –selaimesta.

- Eri hakupalvelut

Osaan hankkia tietoa eri lähteistä

- Nettisivut

- Ohjelmat

- Videot

- Sähköiset oppimateriaalit

Harjoittelen tietojen tallentamista pilvipalveluun

- Kirjautuminen sisään ja ulos OneDrivesta.

- Tallentaminen OneDriveen.

- OneDriven ohjelmien käyttö (Word, OneNote).

- Kirjautuminen peda.netiin.

- Kirjoittaminen ja tallentaminen peda.netin Kasvun kansioon.

- ohje yhteiskäyttölaitteilla sisään -ja uloskirjautumiseen kts. Opettajien yhteinen OneNote –muistikirja / TVT / Ohje iPadien yhteiskäyttöön

Osaan käyttää sähköpostia

- @cygnnet.fi

- lukeminen, kirjoittaminen ja lähettäminen

Netiketti https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/osaaja/fiksusti-verkossa
- Mitä asioita voi turvallisesti julkaista netissä, ja mitä ei.

- Miksi oman yksityisyyden suojaaminen on tärkeää.

Käytän oppimispelejä.

- Kts Tarvikelainaamo https://peda.net/jyvaskyla/ict/tvt-tarvikelainaamo

Harjoittelen ohjelmointia.

- Ohjelmoinnin idea: yksinkertaiset käskyt ja käskysarjat

- Ohjelmointikortit, leikit ja pelit ilman laitteita

- BeeBot –robotti

- Scratch junior

- Lego –robotti, huom! tarvikelainaamo

Tekijänoikeudet.

- Mitä saa/ei saa kopioda netistä

- Mikä materiaali on omaasi ja mitä muut eivät saa käyttää ilman lupaasi

Harjoittelen oman osaamiseni arviointia ja asetan itselleni oppimistavoitteita

- Esim. Oppika –kysely http://oppika.fi

Tvt ja ohjelmointi, osaamisen tavoitteet oppilaalle

Tvt ja ohjelmointi, osaamisen tavoitteet opettajalle

5-6

Osaan laatia esitelmän Power Pointilla.

Osaan tallentaa tuotokseni pilvipalveluun

- OneDrive

- peda.netin Kasvun kansio

Osaan jakaa tallentamaani materiaalia OneDrivessa turvallisesti

- opettajalle ja muille oppilaille

- netiketin ohjeiden mukaisesti https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/osaaja/fiksusti-verkossa

Osaan käyttää sähköpostia.

Osaan käyttää OneDrivea, peda.nettia ja sähköisiä oppimateriaaleja myös omalla laitteella.

Harjoittelen lähdekritiikkiä.

Osaan arvioida onko tieto luotettavaa.

Tutustun sosiaaliseen mediaan ja ymmärrän vastuuni sen käyttäjänä.

Osaan käyttää oppimispelejä.

Harjoittelen ohjelmointia

- Ymmärrän mistä ohjelmoinnissa on kyse

- Osaan käyttää Scratch junioria

- Harjoittelen lego –robotin ohjelmointia

Arvioin omaa tvt –osaamistani.

Asetan itselleni tvt –oppimistavoitteita.

5-6

Osaan laatia esitelmän sähköiseen muotoon (PowerPoint).

Osaan tallentaa tuotokset pilvipalveluun (OneDrive, peda.netin Kasvun kansio)

Osaan jakaa tallentamaani materiaalia turvallisesti

- Vertaiset, opettajat

- Netiketin mukaisesti https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/osaaja/fiksusti-verkossa

Osaan käyttää sähköpostia.

- cygnnet.fi

Osaan käyttää koulukäytössä olevia sähköisiä ympäristöjä myös omalla laitteella.

- OneDrive

- Peda.net

- Sähköiset materiaalit

Monilukutaito

- Lähdekritiikki

- Tiedon luotettavuuden arviointi

Tutustun sosiaaliseen mediaan ja ymmärrän vastuuni sen käyttäjänä.

- Youtube; lisätietoa kts. Opettajien yhteinen OneNote –muistikirja / TVT / youtube, pdf-kalvosarja

- Eri sovellukset

- https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus/osaaja/fiksusti-verkossa

Osaan käyttää oppimispelejä.

- Kts. Tarvikelainaamo https://peda.net/jyvaskyla/ict/tvt-tarvikelainaamo

Harjoittelen ohjelmointia

- Ymmärrän mistä ohjelmoinnissa on kyse

- Osaan käyttää Scratch junioria

- Muut ohjelmat, code.org,…

- Lego –robotti, huom! tarvikelainaamo

Arvioin omaa tvt –osaamistani.

- Esim. Oppika –kysely http://oppika.fi

Asetan itselleni tvt –oppimistavoitteita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä