Monialaisuutta, tiimityötä ja projektioppimista

Monialaisuutta, tiimityötä ja projektioppimista: Koulun ja yliopiston yhteistyötä parhaimmillaan

Miten luodaan onnistunut yliopiston ja koulun yhteistyöprojekti? Heinolan kirkonkylän koulu ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos luottivat tähän reseptiin: Lähdetään liikkeelle koulun tarpeista. Pohjustetaan huolellisella suunnittelulla ja teoriaan perehtymisellä. Sekoitetaan yhteen yksi innostunut koulu opettajineen ja oppilaineen, kourallinen opettajankouluttajia ja tusina opettajaopiskelijoita. Lisätään mukaan rohkeaa otetta, monialainen oppimiskokonaisuus, reflektointia ja rutkasti tiimityötä. Lopputuloksesta nautitaan yhdessä ja siitä ammennetaan tuleviin vuosiin!

Yhdessä oppimassa

Takana on viikon kestänyt monialainen oppimiskokonaisuus (MOK), joka toteutettiin loppusyksystä 2019 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Koulun käytävillä voikin törmätä oppilaiden ja opettajien lisäksi tusinaan opettajaopiskelijoita sekä kouralliseen opettajankouluttajia. ”OKL-yhteistyö on mahdollistanut monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisen laajempana kuin mihin olisimme omalla porukalla pystyneet. On hienoa, että olemme vihdoin päässeet tekemään sitä, mistä olemme osanneet vain haaveilla”, koulun erityisopettaja ja tutor-opettaja Pirjo Hahl summaa kokemuksiaan.

Opettajankoulutusta ja koulun kehittämistyötä rakentamassa

Moni koulu kipuilee sen kanssa, että intoa ja halua pedagogiseen kehittämiseen olisi, mutta ajan ei koeta riittävän opettajien yhteissuunnitteluun. Nykykoulun rakenteet eivät aina mahdollista opettajien laadukasta, aitoa yhteistyötä. Lisäksi vaikeuksia voivat aiheuttaa johtamisen, toimintakulttuurin ja kommunikoinnin ongelmat. Yksi tapa tukea koulujen pedagogista kehittämistä on koulun omista tarpeista kumpuava yhteistyö yliopiston kanssa. Näin voidaan yhdistää koulun omat resurssit ja opettajankouluttajien, opettajaopiskelijoiden sekä tutkijoiden osaaminen. Opettajankoulutuslaitoksen luotsaama Uutta luova asiantuntijuus (ULA) -hanke kehittää opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Hankkeen tärkeitä teemoja ovat opettajien yhteistyön tukeminen ja oppivan yhteisön kehittäminen rohkealla otteella.

ULA-hanke ja Kirkonkylän koulu Heinolassa toteuttivat yhteisprojektin, jossa keskityttiin monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen. Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa yhdistyvät eri oppiaineet, laaja-alainen osaaminen ja monipuoliset työtavat. Kokonaisuuksien olisi nivouduttava lukuvuoden muihin sisältöihin ja tavoitteisiin.

ULA-tiimin opettajankouluttajat tutustuivat koulun väkeen ja toiveisiin jo lukuvuoden alussa, minkä jälkeen ryhdyttiin yhdessä suunnittelemaan koulun tarpeita vastaavaa kokonaisuutta. Opiskelijat suorittivat projektin yhteydessä opetusharjoittelun. Itse MOK-viikko toteutettiin opettaja-opiskelijaparien yhteisopettajuutena Otava Oppimisen Palvelun oppimateriaalipakettia hyödyntäen. Oppilaat jaettiin ikäsekoitteisiin ”luokkiin” (esikoulu–kolmasluokkalaiset ja neljäs–kuudesluokkalaiset), ja luokkien sisällä työskenneltiin koko viikko muutaman oppilaan tiimeissä.

Uutta ja antoisaa

Lasten innokkuus ja monipuoliset työskentelytavat ovat ilahduttaneet koulun rehtori Jarkko Granqvistia. Ikäsekoitteisissa luokissa on opittu yhteistyötä ja toisten huomioon ottamista. Eri-ikäiset koulutoverit ovat tullet tutuiksi. Tiimeissä on ideoitu, työskennelty ja jaettu vastuuta uusien tiimikavereiden kanssa. Erityisen hienoa on hänen mielestään ollut se, mitä oppilaat ovat päässeet viikon aikana kokemaan: ”Luokka-asterajojen rikkominen on ollut erinomainen idea yhteisön näkökulmasta ja antanut mahdollisuuksia uusiin pedagogisiin kokeiluihin.” Jarkko-rehtori toivoo uusien sosiaalisten suhteiden näyttäytyvän hienolla tavalla koulun arjessa ja lisäävän yhteisöllisyyttä.

Vaikka viikko on ollut antoisa ja innostava oppilaille, on se myös kuormittanut. Lapsille uudenlaiset oppimistilanteet ja yhteistyö uusien aikuisten ja lasten kanssa on kognitiivisesti haastavaa. Olikin hienoa nähdä, miten tiimit muovautuivat ja kehittyivät viikon aikana: ensimmäisenä päivänä osa tiimeistä saattoi olla hieman lukossa, mutta viimeisinä päivinä samat oppilaat jo nauroivat keskenään ja työstivät yhdessä tuotoksiaan. ”Suurimmilta osin oppilaat on olleet tyytyväisiä ja kokeneet, että luokka-asteita sekoittavat ryhmät ovat toimineet hyvin”, toteaa Pirjo-erityisopettaja.

Kouluyhteistyöstä eväitä jatkoon

MOK-viikon jälkeen kokoonnuttiin vielä reflektoimaan prosessia, josta kaikki osapuolet oppivat. Opettajaopiskelijoille projekti tarjosi arvokkaita kokemuksia koulussa työskentelemisestä, ikärajat ylittävästä monialaisesta opettamisesta ja etenkin yhteisopettajuudesta. Koulun henkilökunnalle OKL-yhteistyöprojektin parasta antia olivat opiskelijoiden tuomat uudet ideat ja ajatukset. ”Mahdollisuus päästä käyttämään uudenlaisia oppimisen työkaluja on ollut myös arvokasta”, kiteyttää Jarkko-rehtori. Rehtori koki tärkeäksi keskustella kokemuksesta ja pohtia opittua myös oppilaiden kanssa, jotta voidaan rakentaa yhdessä koulun toimintakulttuuria.

Erityisopettaja Pirjo toteaa koulun saaneen yhteistyöstä eväitä myös jatkoon. Koska monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen ikäsekoitteisena yhteistyöprojektina oli tuoreessa muistissa, vastaavanlainen projekti toteutettiin alkuvuodesta kestävän kehityksen teemalla.

Anne Martin

Anne Martin (projektitutkija, väitöskirjatutkija) työskentelee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Lue lisää ja katso video kouluyhteistyöstä: Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa -hanke.

Lähetä palautta kirjoittajalle: anne.m.martin@jyu.fi

Kuvassa vasemmalta opettajankouluttajat, ULA-hankkeen johtaja Mirja ja projektitutkija Anne yhteistyökoululla.

Teemakuva: Vili Kaukonen, henkilökuva: Teppo Toikka

Edellinen | Seuraava | Palaa pääsivulle

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä