5/2017

Uutiskirje 5/2017

2

Nuorten suomalaisuus on avointa ja kansainvälistä liikkuvuuden maailmassa

Nuorten suomalaisuus on monimuotoisempaa kuin aiemmilla sukupolvilla. Liikkuvuus ja kansainvälistyminen näkyvät siinä, miten nuoret määrittelevät suomalaisuuttaan. Yhä useammat perheet ovat monikulttuurisia, ja nuori samastuu siten myös muunkulttuurisen vanhemman kansallisuuteen. On siis monia tapoja olla ja elää Suomen valtiorajojen sisällä. Monimuotoisuus haastaakin koulun perinteisen kansalaiskasvatuksellisen tehtävän tukea nuorten kansallisuuteen samastumista ja kansalaisena kasvamista nykymaailmassa.
Lue lisää >>

3

Koulupudokkuuteen on puututtava

Nuoret uupuvat valtavan työmäärän alla, koulunkäynti ei kiinnosta ja kouluviihtyvyys on heikkoa. Nämä ovat huolenaiheita, jotka ovat tuttuja niin opettajien, vanhempien kuin mediankin keskuudessa. Myös huoli opiskeluiden keskeyttämisestä on tällä hetkellä usein julkisen keskustelun aiheena eritoten poikien suuren koulupudokkuuden vuoksi. Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2014–2015 lukiolaisista 1,4 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista jopa 6,8 prosenttia keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen.
Lue lisää >>

4

Lisää virtaa työhyvinvointiin!

Kaikkien tulisi saada kokea iloa ja virtaa työssään. Monenlaiset syyt estävät kuitenkin henkilöstöä saamasta työstään täyttä tyydytystä. Työhyvinvoinnin yhteisölliseen lisäämiseen on nyt saatavilla konkreettisia työkaluja kasvatustieteiden laitoksella koulutusjohtamisen alalla tuotetun multimediapilotin avulla. Kuten eräs mukana ollut totesi: ”Kannustava työyhteisö on korvaamaton voimavara. Meidän pitää vain jaksaa huolehtia sen säilyvyydestä.”
Lue lisää >>

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä