4/2018

Uutiskirje 4/2018

1

Yhdessä ULAlla – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa

Opettajien täydennyskoulutus on perinteisesti keskittynyt yksittäisten opettajien taitojen kehittämiseen, eikä sillä ole juuri ollut yhteyttä opettajien peruskoulutukseen. Voisiko täydennyskoulutus olla hajanaisten koulutuspäivien sijaan muodoltaan pitkäjänteistä työyhteisövalmennusta, jossa opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat yhdessä tukevat laajempaa toimintakulttuurin muutosta ja ammatillista kehittymistä kouluyhteisössä? Tähän kysymykseen Uutta Luova Asiantuntijuus -hanke (ULA) pyrkii vastaamaan. 
Lue lisää >>

3

Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia

Digitalisaatio koskee läheisesti koulutusorganisaatioita, opiskelua ja oppimista. Se tarjoaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia koulutuksen organisoinnille ja opiskelulle. Samalla se tuo myös velvoitteita ja haasteita koulutuksen järjestäjille. Tutkimuksessamme tarkastelemme opiskeluun liittyvien digitaalisten toiminta- ja oppimisympäristöjen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Yliopistojen ja korkeakoulujen yhteishankkeiden avulla pyrimme myös lisäämään henkilöstön pedagogista ja teknistä osaamista. Digitalisaation myötä tulevaisuuden oppimisympäristöt ovat entistä monimuotoisempia... Lue lisää >>

3

Lukivaikeuden taustalla takkuja aivoyhteyksissä

Joillekin lukemaan oppiminen voi olla vaikeaa, vaikka lapsi olisi muuten kyvykäs. Tällöin puhutaan perinnöllisestä lukivaikeudesta eli dysleksiasta. Dysleksia ilmenee yleensä myöhemmin lukemisen hitautena ja kirjoitusvirheinä. Dysleksian aivoperustaa on tutkittu jo pitkään ja perinnöllisen lukivaikeusriskin omaavien vauvojen aivovasteiden on huomattu olevan poikkeavia. Mutta miten riskivauvojen aivovasteet ovat yhteydessä myöhempään lukivaikeuteen?
Lue lisää >>

4

Johan on markkinat! Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen muutoksessa

Yksityisesti tuotetun varhaiskasvatuksen osuus kasvaa. Kasvu on ollut julkisesti tuettua eli poliittisen prosessin tulos. Yksityisen toiminnan, perheiden valinnan mahdollisuuksien ja palveluntuottajien kilpailun lisääntymissä on kyse varhaiskasvatuksen markkinoistumisesta. Viime kädessä varhaiskasvatuksesta päätetään kuntatasolla. Tutkimuksessamme olemme tarkastelleet, millaisia merkityksiä kuntapäättäjät markkinoistumiskehitykseen liittävät.
Lue lisää >>

5

Mentorointi on typerä sana

Mentorointi on siitä merkillinen sana, että kaikki ovat siitä joskus kuulleet ja monet luulevat jopa tietävänsä, mitä se on. Mutta tietävätkö he ihan oikeasti? Sitä minä epäilen, koska mentorointi-sanaa viljellään niin hävyttömän paljon, varsinkin koulutusalalla. Oletko oikeasti miettinyt, mitä se tarkoittaa? Minä sanon, että et ole, koska mentorointi on typerä sana.
Lue lisää >>

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä