1/2018

Uutiskirje 1/2018

1

Vuorovaikutteiset työskentelytavat parantavat oppimista

Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus on keskeisin oppimisprosessin laatua määrittävä tekijä. Uudistuvat oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden muokata työskentelytapoja kouluissa entistä monimuotoisemmiksi. Työskentelytapojen valinnalla on hyvät mahdollisuudet edistää opetusvuorovaikutusta siten, että oppilaiden ajatukset ja näkemykset opiskeltavasta aiheesta liitetään osaksi oppimisprosessia. Opettajan tulisi löytää tasapaino yksilöllisen työn, opetusryhmissä työskentelyn ja opettajan johtaman opetuksen ja vuorovaikutuksen välillä.
Lue lisää >>

2

Miten tukea opiskelijavalintajärjestelmän uudistumista vaihtoehtoisilla reiteillä?

Yliopistojen opiskelijavalintajärjestelmä uudistuu siten, että vuonna 2018 opiskelijavalinnoissa luovutaan pääsääntöisesti pitkää etukäteisvalmistelua vaativista pääsykokeista. Vuonna 2020 todistusvalinta tulee olemaan pääväylä yliopistoon. Pääsykokeiden ja todistusvalinnan rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia reittejä yliopisto-opintoihin hakeutumiseen. Uudistus on välttämätöntä, koska opiskelijoiden tulee kyetä näyttämään ja osoittamaan valmiutensa korkeakouluopintoihin myös suorittamalla korkeakouluopintoja etukäteen.
Lue lisää >>

3

Läsnäolevaa vuorovaikutusta voi oppia

Uuden sukupolven opiskelijat suhtautuvat intohimoisesti opiskeluun. Opettajiksi ja kasvattajiksi opiskelevat ovat halukkaita uudistumaan. Osallistava pedagogiikka tarjoaa välineitä muutosalttiuden kehittämiseen. Siinä esimerkiksi haastavat vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteet rajataan keskustelun ja oppimisen kohteeksi. Yhteistyötaitoja harjoitellaan osallistujien erilaisuutta hyödyntävissä ryhmissä. Moniäänistä dialogia käynnistetään virikeluennoilla. Tavoitteena on totuttujen ajatus- ja toimintamallien kyseenalaistaminen.
Lue lisää >>

4

Kohti uuden tiedon aikakautta

Tietokonevallankumous on muuttanut maailmaa ennennäkemättömällä tavalla. Voimme vain arvailla, millaisia ongelmia taskussa kannettavilla (tai miksei korvan taakse implantoiduilla) tietokoneilla voidaan ratkaista 20 vuoden kuluttua teollisuudessa, tieteellisessä tutkimuksessa tai arjessa vaikkapa bussia odotellessa. Itä-Suomen yliopiston professori Matti Tedre kysyikin tohtorikonsortioltaan Kolilla marraskuussa 2017 retorisesti, kuinka valmiita oppimisympäristömme ovat uuden tiedon aikakaudelle.
Lue lisää >>

5

Sohwarefereet

Lukutaitotutkimukset puhututtavat vuosi toisensa jälkeen suomalaisia. Niin myös Ruusupuiston kriittisen yhteisön jäseniä. Joulukuun alussa julkaistuja tuloksia kokoontuivat jännittämään ja hyödyntämään, vapaaehtoisesti tai velvoitettuna, professori Vyöruusun tutkimusryhmä, avoimen yliopiston ja luokanopettajakoulutuksen opiskelijatiimit ja Ruusupuiston henkilökuntaa. Katso, millaisia ajatuksia tulokset herättivät...
Katso video >>

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä