1/2019

Uutiskirje 1/2019

1

Opettajat lukivaikeusriskin tunnistajina koulupolun alussa

Lukivaikeuksien riskitekijöiden tunnistaminen koulupolun alkuvaiheessa on keskeistä, jotta tukea voitaisiin tarjota mahdollisimman varhain ja kohdentaa se oikein. Tässä tutkimuksessa selvitettiin opettajien lukivaikeusriskin arviointikäytänteitä, sillä opettajien arviointien tarkkuudesta ja luotettavuudesta ei vielä tällä hetkellä ole vakuuttavaa tieteellistä näyttöä.
Lue lisää >>

2

Oppimisvaikeudet ja hyvinvointi

Oppimisvaikeuksia kokevilla lapsilla tai nuorilla on keskimääräistä enemmän koulumotivaation ja hyvinvoinnin ongelmia, kuten koulu-uupumista ja itsetunnon ongelmia. Nämä vaikeudet voivat johtaa joillakin heistä vakavampiin hyvinvoinnin ongelmiin, kuten masennukseen tai ahdistukseen. Toisaalta lapsilla tai nuorilla on pahoinvointia myös muista syistä kuin oppimisvaikeuksista johtuen, ja myös monet taitavat oppilaat raportoivat hyvinvoinnin ongelmista. Hyvinvoinnin ja motivaation ongelmiin johtavia syitä onkin tärkeää selvittää, jotta voidaan kehittää tehokkaita tukitoimia. Pelkkä oppimisvaikeuksien kuntouttaminen ei välttämättä riitä hyvinvoinnin ongelmien ehkäisemiseksi.
Lue lisää >>

3

Kurahousukapina – lapset vuorohoidon arkea muokkaamassa

Noin 7 prosenttia alle kouluikäisistä suomalaisista lapsista osallistuu vuorohoitoon eli varhaiskasvatukseen epätyypillisinä aikoina. Vuorohoitoon liittyvät epätyypilliset ja -säännölliset hoitoajat ja ennakoimattomuus voivat tehdä toiminnan suunnittelusta haastavaa. Mutta millaista on vuoropäiväkodin arki lasten näkökulmasta? Vuorohoitoon mahtuu vaihtelevien aikataulujen lisäksi lasten ja aikuisten kahdenkeskisiä kohtaamisia sekä lasten monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omiin tekemisiinsä.
Lue lisää >>

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä