1/2016

Uutiskirje 1/2016

Johtajien saate

Ensimmäinen juttu - alkukuva.jpgTervetuloa mukaan Ruusupuiston toimintaan!

Ensimmäisen Ruusupuiston Uutisten saatesanat kutsuvat kaikki kiinnostuneet yhteistyöhön kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi. Todellisuus, jossa lapset ja nuoret elävät, muuttuu yhä nopeammin ja edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä tutkijoiden ja eri toimijoiden kesken. Ruusupuiston Uutisten tarkoitus on edistää tutkimustiedon leviämistä sekä vuorovaikutusta tutkimuksen ja opetuksen alueella. Tervetuloa mukaan!
Lue lisää >>

Suomen kieltä

suomen kielen opiskelijat - alkukuva.jpgSuomen kieltä vastaanottokeskuksessa: yhdessä oppimassa turvapaikanhakijoiden kanssa

Syksyllä 2015 kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä ja tarve suomen kielen opetukselle vastaanottokeskuksissa herätti myös Ruusupuiston toimijat. Eija Aalto Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta ja Sanna Mustonen avoimesta yliopistosta päättivät yhdessä kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja lähtivät toteuttamaan suomen kielen opetusta Jyväskylässä Puuppolan vastaanottokeskuksessa yhdessä opiskelijoidensa kanssa. Vastaanottokeskuksessa on sijoitettuna perheitä, yhteensä 120 turvapaikanhakijaa.
Lue lisää >>

Digiloikka

Tutkimus luo - alkuva.jpgTutkimus luo suuntaviivat digiloikalle

Yksi tällä hetkellä koulumaailmaa puhuttavista asioista on digiloikka. Kun Suomen hallitus lanseerasi termin viime toukokuussa, se levisi kulovalkean tavoin jokaiseen kouluyhteisöön ja koulua käsitteleviin keskusteluihin. Hallitus on asettanut tavoitteeksi tehdä Suomesta modernin ja innostavan oppimisen kärkimaan, ja digiloikka on yksi keskeisistä keinoista saavuttaa tämä tavoite.
Lue lisää >>

4) Aikataulujen erirytmisyys ja ennakoimattomuus …

erirytmisyys-alkukuva.jpg Työelämän muutokset valuvat lasten arkeen

Eduskunta on kumonnut kauppojen aukioloaikoja säätelevän lain, joten palvelualoilla työskentelevien vanhempien ilta- ja viikonlopputyö lisääntyy. Hiljattain päättynyt Suomen Akatemian rahoittama Perheet 24/7 -tutkimus osoittaa, että epätyypillisissä työajoissa erityisesti ennakoimattomuus ja aikataulujen erirytmisyys kuormittavat lapsiperheitä ja päiväkoteja. Vaikka perheillä ja vuoropäiväkodeilla onkin monia keinoja edistää lapsen hyvinvointia arjessa, tarvittaisiin lainsäädäntöä kuitenkin vuoropäiväkotien tueksi.
Lue lisää >>

Kirje Joulupukille

Kirje joulupukille - alkukuva.jpgKirje Joulupukille

”Leikkaaminen koulutuksesta ja tutkimuksesta kun on leikkaamista lastemme tulevaisuuden mahdollisuuksista. Vai onko todellakin niin, että emme tarvitse kansainvälisissä kilpailuissa osaamista ja tietoa emmekä niistä seuraavia väestön lisääntyvää terveydettä, hyvinvointia, tuottavuuden kasvua tai sivistystä?”
Lue lisää >>