4/2019

Uutiskirje 4/2019

1

Uraohjaus on tärkeää yliopisto-opiskelijoille – kohtaavatko tarpeet ja tarjonta?

Onko hoppu? -tutkimuksessa olemme kartoittaneet laajasti Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden HOPPUa eli Hyvinvointia, OPiskelusta Palautumista ja Urahallinta- ja suunnittelutaitoja. Kysyimme myös, mihin asioihin opiskelijat toivovat saavansa ohjausta henkilökunnalta. Enemmistö ei kaivannut tukea esimerkiksi sosiaalisten suhteiden luomiseen, mutta peräti 70 % kaipasi lisää tukea työelämätaitojen ja -kontaktien kehittämiseen sekä valmistumisen jälkeisen elämän suunnitteluun – siis uraohjausta. Lue lisää >>

2

JYU.INTEGRA – Yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua

Akateemisesti koulutettujen maahanmuuttajien koulutuspolkujen ja työuran haasteena on usein se, että omaa osaamista täydentäviin korkeakouluopintoihin ja työelämään pääsy on hidasta. Kotoutumiskoulutuksen kieliopintojen tavoitetaso ei ole korkeakouluopintoihin riittävä, eikä niissä huomioida tarpeeksi akateemisesti koulutettujen aiempaa osaamista ja tavoitteita. Kotoutumiskoulutusta olisikin hyvä tarkastella jatkuvan oppimisen näkökulmasta: koulutuksena, jonka tavoitteena on oman osaamisen kehittäminen ja uudistaminen työuran eri vaiheissa... Lue lisää >>

4

Erityisopetusta ohjaava lainsäädäntö muuttui, muuttuivatko käytännöt?

Erityisopetusjärjestelmää uudistettiin 2010-luvun alussa. Yhtenä syynä uudistuksiin oli erityisoppilaiden määrän ‒ ja siten myös erityisopetuksen kustannusten ‒ jatkuva kasvu. Tavoitteena oli pysäyttää tämä kasvu ja lisätä oppimisen varhaista tukea. Uudistusten jälkeen erityisoppilaiden määrä vähenikin ja erityisopetuksen resursseja alettiin siirtää kunnissa erityisryhmistä varhaiseen tukeen. Lue lisää >>

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä