2/2018

Uutiskirje 2/2018 Koulutuksen tutkimuslaitoksen 50-vuotisjuhlanumero

1

Tarvitaanko päätöksenteossa tieteellistä tietoa?

Tutkijoiden vastaus otsikon kysymykseen on helposti arvattavissa: tietenkin tarvitaan! Myös poliitikkojen vastaus kysymykseen on sama. Päätöksenteon käytännöt kuitenkin vaihtelevat, sillä päätöksentekoa on monenlaista ja monentasoista. Esimerkiksi poliittinen päätöksenteko käyttää muitakin tiedonlähteitä kuin tieteellistä tietoa, kuten vaikkapa kannatusmittauksia tai kansalaisten kokemuksia eri asioista.
Lue lisää >>

2

Maailman parhaat opettajat ovat itsenäisiä, mutta eivät itsekkäitä

Suomen opettajat tunnetaan maailman parhaina. Mutta mikä tekee opettajasta hyvän? Yksi tunnuspiirre on autonomia: taitava opettaja tekee päätöksiä oman ajattelunsa ja ammattietiikkansa perusteella. Tällöin puhutaan vahvasta, yhteisöllisestä autonomiasta. Opettajan autonomian tutkiminen on yksi esimerkki Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) tehtävästä opettajan työn tutkimuksesta. KTL toimii tällä tutkimusalueella yhteistyössä Suomen yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. KTL on myös kansainvälisesti tunnustettu opettajankoulutuksen tutkimuksen keskus.
Lue lisää >>

3

Arviointitutkimukset koulutusjärjestelmän laadun takeena

Suomalainen peruskoulujärjestelmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Koulutusjärjestelmä ei perustu kontrolliin vaan ohjaukseen. Kouluissamme opettajien ja oppilaiden ei tarvitse valmistautua toistuvaan testaamiseen. Voimavarat voidaan keskittää opetukseen ja oppimiseen. Tällainen järjestelmä vaatii toki laadunvarmistusta. Oppimistulosten arvioinnit ovat osa tätä järjestelmää.
Lue lisää >>

4

Digipedagogiikka kehittyy koulujen kanssa kokeillen ja tutkien

Tutkimusten mukaan teknologian avulla voidaan parhaimmillaan parantaa opetuksen ja oppimisen laatua tarjoamalla uudenlaisia mahdollisuuksia ajattelun kehittämiselle, yhteisölliselle oppimiselle ja verkostoitumiselle. Samanaikaisesti monet tutkimukset ovat kuitenkin nostaneet esille myös haasteita ja koulujen välisiä eroja teknologian käytössä pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Paras tapa vastata näihin haasteisiin on luoda digipedagogista osaamista kehittäviä yhteisöjä ja toteuttaa tutkimusperustaisia opetuskokeiluja.
Lue lisää >>

5

Sohwarefereet osa 2

Sohwarefereet ovat kokoontuneet juhlimaan 50-vuotiasta Koulutuksen tutkimuslaitosta ruutujen äärelle. Tällä kertaa jännitetään nuorten yhteiskunnallisen osaamisen, osallistumisen ja asenteiden tutkimuksen (ICCS) tuloksia. Kyseessä on Koulutuksen tutkimuslaitoksen klassikkosarja, sillä ensimmäistä kertaa kyseisen kansainvälisen tutkimuksen aineisto kerättiin Suomessa vuonna 1999. Eikä klassikkosarja jätä sohwarefereitämme tälläkään kertaa kylmiksi…
Katso video >>

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä