2/2016

Uutiskirje 2/2016

Suhteesi työhön

Miten sinun suhteesi työhön voi?

Kun ajattelet työtäsi, miltä tuntuu? Tunnetko ilon ja innostuksen häilähdyksen vai hiipiikö rintalastan alle synkkyys ja ahdistus? Innostuneet työntekijät ovat olleet suomalaisen työelämän tunnuspiirre. Erityisesti näin on ollut koulutus- ja opetussektorilla. Mutta onko tilanne muuttumassa?
Lue lisää >>

Lovetatko virheitä

Lovetatko virheitä – kehitätkö arviointia?

Oppimisen arviointi puhututtaa taas. Poikien tyttöjä heikommat arvosanat huolestuttavat, kuten myös oppilaan temperamentin yhteys annettuihin arvosanoihin. Oppimistulosten arvioinnit ovat osoittaneet opettaja-arvioinnin olevan epäyhdenmukaista. Arviointia pidetään myös liian opettaja- ja koekeskeisenä. Ratkaisuksi on esitetty niin valtakunnallisten testien laatimista perusopetukseen kuin numeroista luopumista. Uusi elokuussa 2016 voimaanastuva perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa arviointia, eikä syyttä. Arvioinnin kautta välitämme viestiä siitä, mitä pidämme tärkeänä ja millaista osaamista arvostamme.
Lue lisää >>

PISA 2012: Urasuunnittelutaitoja koulusta

PISA-tutkimus: Suomessa urasuunnittelutaitoja opitaan koulussa

Valtaosa suomalaisnuorista luo perustan urasuunnittelutaidoilleen jo peruskoulussa. Vuosittain noin 5000 perusasteen päättänyttä nuorta jää kuitenkin vaille tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Onko sattumaa, että vuoden 2012 PISA-tutkimuksen mukaan samankokoinen joukko ei ole keskustellut yläkoulun aikana opinto-ohjaajan kanssa tai ei muuten ole kokenut oppineensa koulussa mitään urasuunnittelutaitoja?
Lue lisää >>

Draama - mahdollisuuksien maailma

Draama – pelottava vai mahdollistava maailma?

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteissa sana draama esiintyy yli 70 kertaa. Opetussuunnitelmassa painotetaan draaman integroimista eri sisältöalueiden opetukseen sekä vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta. Draama sopii hyvin ilmiölähtöisen opetuksen toteuttamiseen: tutkittavia asioita voidaan konkretisoida ja kokeilla eri näkökulmista. Draamassa oppimisen ytimessä on yhteinen kokemus ja sen reflektointi. Ryhmälähtöisenä työmuotona draama sopii myös työyhteisöjen kehittämiseen
Lue lisää >>

Hikiloikka

Hikiloikka

Uudessa dynaamisessa kohkaamistaloudessa tulee tehdä digiloikka. Mikä tämä koulujakin koskeva digiloikka oikeastaan on? Jutun kirjoittajan mukaan se näyttää kehollistuvan levenevinä takapuolina, niska-hartiajännityksinä sekä huonoryhtisyytenä. Hän kaipaa digiloikan rinnalle hikiloikkaa. Sen lisäksi että liikunta edistää oppimista, se on hulvattoman hauskaa. Koulun toimintakin voidaan rakentaa siten, että lapsilla on paljon mahdollisuuksia ottaa hikiloikka.
Lue lisää >>

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä