2/2018

Uutiskirje 2/2018 Koulutuksen tutkimuslaitoksen 50-vuotisjuhlanumero

4

4-Häkkinen tk.JPG

Digipedagogiikka kehittyy koulujen kanssa kokeillen ja tutkien

Tutkimusten mukaan teknologian avulla voidaan parhaimmillaan parantaa opetuksen ja oppimisen laatua tarjoamalla uudenlaisia mahdollisuuksia ajattelun kehittämiselle, yhteisölliselle oppimiselle ja verkostoitumiselle. Samanaikaisesti monet tutkimukset ovat kuitenkin nostaneet esille myös haasteita ja koulujen välisiä eroja teknologian käytössä pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Paras tapa vastata näihin haasteisiin on luoda digipedagogista osaamista kehittäviä yhteisöjä ja toteuttaa tutkimusperustaisia opetuskokeiluja.
Lue lisää >>