2/2018

Uutiskirje 2/2018 Koulutuksen tutkimuslaitoksen 50-vuotisjuhlanumero

2

2-Heikkinen tk.jpg

Maailman parhaat opettajat ovat itsenäisiä, mutta eivät itsekkäitä

Suomen opettajat tunnetaan maailman parhaina. Mutta mikä tekee opettajasta hyvän? Yksi tunnuspiirre on autonomia: taitava opettaja tekee päätöksiä oman ajattelunsa ja ammattietiikkansa perusteella. Tällöin puhutaan vahvasta, yhteisöllisestä autonomiasta. Opettajan autonomian tutkiminen on yksi esimerkki Koulutuksen tutkimuslaitoksessa (KTL) tehtävästä opettajan työn tutkimuksesta. KTL toimii tällä tutkimusalueella yhteistyössä Suomen yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. KTL on myös kansainvälisesti tunnustettu opettajankoulutuksen tutkimuksen keskus.
Lue lisää >>