2

Hautala tk.jpg

ReadDrama-hanke tuottaa tietoa draamakasvatuksellisen lukuteatterin vaikuttavuudesta

Draamallisia menetelmiä sovelletaan laajasti opetuksessa, mutta niiden vaikuttavuutta on tutkittu melko vähän. Oppilaan keskeinen oppimistehtävä koulupolkunsa alkupuolella on riittävän teknisen lukutaidon ja lukusujuvuuden tason saavuttaminen. Lupaava draamakasvatuksellinen menetelmä lukutaidon harjoitteluun on lukuteatteri, jossa lukemista harjoitellaan näytelmätekstien parissa. Lukuteatterin vaikuttavuutta kohdennetun tuen muotona tutkitaan Suomen Akatemian rahoittamassa ja Niilo Mäki -insituutissa... Lue lisää >>