1/2019

Uutiskirje 1/2019

1

Virinkoski tk.jpg

Opettajat lukivaikeusriskin tunnistajina koulupolun alussa

Lukivaikeuksien riskitekijöiden tunnistaminen koulupolun alkuvaiheessa on keskeistä, jotta tukea voitaisiin tarjota mahdollisimman varhain ja kohdentaa se oikein. Tässä tutkimuksessa selvitettiin opettajien lukivaikeusriskin arviointikäytänteitä, sillä opettajien arviointien tarkkuudesta ja luotettavuudesta ei vielä tällä hetkellä ole vakuuttavaa tieteellistä näyttöä.
Lue lisää >>