1/2019

Uutiskirje 1/2019

2

Torppa tk.JPG

Oppimisvaikeudet ja hyvinvointi

Oppimisvaikeuksia kokevilla lapsilla tai nuorilla on keskimääräistä enemmän koulumotivaation ja hyvinvoinnin ongelmia, kuten koulu-uupumista ja itsetunnon ongelmia. Nämä vaikeudet voivat johtaa joillakin heistä vakavampiin hyvinvoinnin ongelmiin, kuten masennukseen tai ahdistukseen. Toisaalta lapsilla tai nuorilla on pahoinvointia myös muista syistä kuin oppimisvaikeuksista johtuen, ja myös monet taitavat oppilaat raportoivat hyvinvoinnin ongelmista. Hyvinvoinnin ja motivaation ongelmiin johtavia syitä onkin tärkeää selvittää, jotta voidaan kehittää tehokkaita tukitoimia. Pelkkä oppimisvaikeuksien kuntouttaminen ei välttämättä riitä hyvinvoinnin ongelmien ehkäisemiseksi.
Lue lisää >>