Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3 lk


​​Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet  
Tarkennus ET:n opiskeluun    

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1
- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun , uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtemisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)

- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä


S2
- suomalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kultturiperinnöstä.
(L2, L5)
S3
- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)
S4
- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajatttelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestäväkehitys

Laaja-alainen osaaminen:

- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon, kehittämään omaa ajatteluaan ja perustelemaan näkemyksiään.
- Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)
4. lk

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/399818649  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.
S1
- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun , uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtemisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)
S2
- suomalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kultturiperinnöstä.
(L2, L5)
S3
- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)
S4
- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajatttelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestäväkehitys

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon, kehittämään omaa ajatteluaan ja perustelemaan näkemyksiään.
- Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)

5. lk


Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/399818649  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.

Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1
- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeudenmukaisuus joka päiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun , uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:

- Oppilas ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtemisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)
S2
- suomalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kultturiperinnöstä.
(L2, L5)
S3
- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)
S4
- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajatttelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestäväkehitys

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon, kehittämään omaa ajatteluaan ja perustelemaan näkemyksiään.
- Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)

- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä6. lk


Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/399818649  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1
- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeudenmukaisuus joka päiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun , uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:

- Oppilas ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtemisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)
S2
- suomalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kultturiperinnöstä.
(L2, L5)
S3
- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:

-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)
S4
- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajatttelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestäväkehitys

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon, kehittämään omaa ajatteluaan ja perustelemaan näkemyksiään.
- Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)

- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä