Tekninen käsityö (lyhyt)

Tekninen käsityö (lyhyt)

Suunnitellaan ja valmistetaan pieniä käsitöitä esim. puusta, metallista, muovista. Eri materiaaleja voidaan yhdistää toisiinsa käytettävissä olevien työmenetelmien puitteissa. Käytetään jo opittuja työstötekniikoita ja monipuolisesti puun- ja metallintyöstökoneita. Työskentelyssä voi käyttää tietokoneohjattuja koneita.Arvioinnissa huomioidaan aktiivisuus, suunnittelu ja toteutus.

Kurssin suoritus vaikuttaa käsityö- oppiaineen päättöarvosanaan.