Lyhyt tekstiilityö

Lyhyt tekstiilityö

1.Valinnaisaineen tehtävä

Syventää tekstiilityön eri osa-alueiden tuntemusta

2.Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Ryhmän taitotaso huomioiden

3.Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan

4.Arviointi

Vaikuttaa yhteisen käsityön oppimäärän päättöarviointiin yhdessä seitsemännen luokan näyttöjen kanssa.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

 

Kahdeksas luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Taitojen syventäminen

Koruja, asusteita, koristeita, erikoistekniikoita