Suositut liikuntalajit (tytöille ja pojille erilliset kurssit)

Suositut liikuntalajit (tytöt ja pojat erikseen)

1.Valinnaisaineen tehtävä

  • Tarjota oppilaiden toiveiden mukaista liikuntaa
  • Kehittää oppilaan fyysistä kuntoa ja sosiaalisia taitoja

2.Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

- Kurssi toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä, esim. liikuntasalissa ja ulkona

- Työtapoina esimerkiksi itsenäinen harjoittelu ja ryhmänä harjoittelu

3.Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

- Oppilaita pyritään ohjaamaan jokaisen omien taito- ja kuntotekijöiden mukaisesti

4.Arviointi

Arviointi yhteisen liikunnan oppimäärän yhteydessä

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Kahdeksas luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Keski-Savon ops 2016, Tavoitteet: 1-5 ja 7-13

Sisällöt päätetään osittain yhdessä oppilaiden kanssa. Kurssi sisältää monipuolista liikuntaa, esimerkiksi: palloilua, musiikkiliikuntaa ja kuntosalityöskentelyä