Media kuvataide

Media kuvataide

Valinnaisaineen tehtävä

Syventävä kuvataiteen kurssi, syventää oppilaan mediatietoja ja -taitoja

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Käytetään erilaisia kameroita ja valo-, video- ja animaatiokuvausvälineitä, ipadeja, atk-luokkaa, pimiötiloja ja erilaisia ohjelmia kuvien tuottamiseen ja käsittelemiseen.

Arviointi

Arvioidaan osana kaikille yhteistä kuvataiteen kurssia.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Kahdeksas luokka

Tavoite

Tavoitteeseen liittyvä sisältö

Ymmärtää median kuvia tekemällä, tulkitsemalla ja analysoimalla. Mediasisältöjen tuottaminen.

valokuvauksen perusteet, valo- ja videokuvaus ilmaisukeinona, käsikirjoittaminen ja kuvakäsikirjoitus, sarjakuva ja animaatio, graafinen suunnittelu (kuvan ja tekstin yhdistäminen, taitto, mainonnan keinot), elokuvailmaisukeinona sekä erilaisten mediaesitysten rakenteellinen ja sisällöllinen tutkiminen.