Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

7. luokka
Oppilas
 • tietää koulun käytännöt sekä tutustuu yläkouluun ja omaan luokkaan
 • asettaa tavoitteita ja arvioi niitä huomioiden opiskelutekniikat, motivaation ja oppimistyylit
 • tutustuu koulutusjärjestelmään
 • tutustuu valinnaisaineisiin

8. luokka
Oppilas

 • opettelee itsetuntemustaitoja
 • tutustuu Suomen koulutusjärjestelmään
 • opettelee hakemaan tietoja koulutuksiin ja työelämään liittyen
 • osallistuu TET-jaksoon

9. luokka
Oppilas

 • opettelee itsetuntemustaitoja ja vastuullisuuteen liittyviä taitoja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä
 • tutustuu työ- ja koulutusmahdollisuuksiin Suomessa ja ulkomailla
 • käy oppilaitosvierailuilla
 • osallistuu TET-jaksoon