Historia

Historia

5. luokka
Oppilas
 • perehtyy esihistoriallinen aikaan, maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn
 • perehtyy ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin
 • tutustuu vanhaan aikaan ja antiikin perintöön
 • perehtyy demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan
 • perehtyy Pohjolan asuttaminen ja keskiaikaiseen maailmankuvaan
 • tutustuu idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille

6. luokka
Oppilas

 • perehtyy keskiaikaan
 • perehtyy Suomen siirtymiseen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen sekä Suomen kehitykseen osana Ruotsia
 • tutustuu uuden ajan murrosvaiheeseen
 • tutustuu tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin
 • tutustuu kehitykseen Suomessa 1600–1700-luvuilla

7. luokka
Oppilas

 • tutustuu teollisuusyhteiskunnan syntyyn ja kehitykseen
 • opiskelee 1800-luvun yhteiskunnallisia aatteita sekä niiden merkityksiä ja seurauksia
 • tutustuu Imperialismin aikakauteen ja ensimmäinen maailmansotaan
 • tutustuu uuden valtioyhteyden murrosvaiheisiin autonomian aikakaudella: Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
 • tutustuu aikakauden kulttuuriin ja ihmisten elämään
 • harjoittelee lukemaan ja tulkitsemaan erilaisia lähteitä
 • oppii kronologian tärkeyden historiassa
 • ymmärtää syy- ja seuraussuhteita historiassa

8. luokka
Oppilas

 • tutustuu Suomen itsenäistymiseen ja siihen johtaneisiin taustatekijöihin
 • tutustuu maailmansotien väliseen aikaan - demokratian ja diktatuurin väliseen kamppailuun
 • perehtyy maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen
 • syventyy kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa
 • harjoittelee lukemaan ja tulkitsemaan erilaisia lähteitä sekä ymmärtää kronologian historiassa
 • osaa selittää ja arvioida historiallisia tulkintoja ja ihmisen toimintaa eri vaiheissa sekä tuottaa historiatietoa