Käsityö

Käsityö

1. luokka
Oppilas

 • suunnittelee säilyttimen
 • kokeilee eri materiaaleja,, esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta
 • harjoittelee liittämistä, leikkaamista, yhdistämistä, muokkaamista, työstämistä ja viimeistelyä

2. luokka
Oppilas

 • tutustuu eri käsityövälineisiin ja -laitteisiin sekä kokeilee turvallisesti eri työtapoja ja materiaaleja
 • harjoittelee liittämistä, leikkaamista, yhdistämistä, muokkaamista, työstämistä ja viimeistelyä

3. luokka
Oppilas

 • tutustuu käsityön käsitteisiin, sanastoon ja symboleihin
 • tutustuu työstämismenetelmiin, työvälineisiin, koneisiin ja laitteisiin sekä harjoittelee käyttämään niitä turvallisesti
 • harjoittelee laatimaan käsityöprosessille suunnitelman ja muuttaa sitä tarvittaessa sekä valmistaa käsityötuotteen suunnitelmansa pohjalta
 • harjoittelee yhdistämään värejä, muotoja ja kuvioita
 • kokeilee erilaisia materiaaleja

4. luokka
Oppilas

 • kokeilee erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
 • harjoittelee yhdistämään erilaisia pintoja
 • tutustuu käsityön peruskäsitteistöön
 • valmistaa erilaisia tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään käsityön tekniikoita

5. luokka
Oppilas

 • tutustuu materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksiin
 • harjoittelee dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti esim. käyttäen mittoja, määriä ja mittakaavoja
 • käyttää asianmukaista työvälineistöä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
 • hyödyntää tieto-ja viestintätekniikkaa käsityöprosessin eri vaiheissa

6. luokka
Oppilas

 • tutustuu kulutus- ja tuotantotapojen vaikutuksiin tuotteen elinkaaressa
 • opettelee käyttämään alan peruskäsitteistöä
 • tutustuu turvallisiin materiaaleihin
 • perehtyy laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin
 • valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaan perustuvan tuotteen tai teoksen, jossa on otettu huomioon esteettisyys ja toimivuus

7. luokka
Oppilas

 • suunnittelee, ideoi, tutkii, kokeilee ja dokumentoi käsityöprosessin käyttäen tieto- ja viestintäteknologiaa
 • tutustuu ja käyttää monipuolisesti ja turvallisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja työtapoja
 • käyttää sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja
 • harjoittelee erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käyttää luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita
 • valmistaa erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia
 • tutustuu yrittäjyyteen