Kuvataide

Kuvataide

1. luokka
Oppilas
 • harjoittelee erilaisten välineiden käyttöä (esim. lyijykynä, hiili, tussi, liituväri, digitaaliset välineet, peite- ja vesivärit, muovailuvaha, savi)
 • harjoittelee erilaisia tekniikoita ( esim. piirtäminen, erilaiset sivellintekniikat, koho- kaavio- ja leimasinpainanta, laattavedokset, muovailu, rakentelu)
 • ottaa valokuvia ja videokuvaa ja tallentaa ne tietokoneelle sekä harjoittelee kuvankäsittelyn ja editoinnin alkeita

2. luokka
Oppilas

 • tunnistaa pää- ja välivärit sekä lämpimät ja kylmät värit
 • tutustuu uutis- ja mainoskuviin sekä sommittelun ja symboliikan alkeisiin
 • harjaantuu syvyysvaikutelman luomiseen esim. kokoerojen avulla ja harjoittelee ihmisen mittasuhteita
 • tarkastelee erilaisia kuvatyyppejä (esim. kollaasit, ornamentit)
 • harjoittelee ja syventää kuvallista ilmaisua
 • tutkii ympäristön kuvakieltä ja mahdollisuuksien mukaan käy näyttelyissä ja museoissa

3. luokka
Oppilas

 • käyttää monipuolisesti eri piirtimiä ja harjoittelee erilaisia maalaustekniikoita
 • muovailee ja muotoilee erilaisilla materiaaleilla ja tekniikoilla
 • harjoittelee valon ja varjon sekä erilaisten muotojen kuvaamista
 • kertaa pää- ja välivärit
 • kokeilee jotain kohopainomenetelmää
 • kuvaa eri välineillä, harjoittelee kuvankäsittelyä, tutustuu esim. kuvakokoihin
 • tutustuu sommittelun periaatteisiin esim. koon, suunnan ja välimatkan vaihtelu

4. luokka
Oppilas

 • harjoittelee tummuusasteen kuvaamista ja syvyysvaikutelman luomista
 • tutustuu murrettuihin ja taitettuihin väreihin
 • harjoittelee maalaamisessa erilaisia värisävyjä
 • kokeilee jotain syväpainomenetelmää sekä rakentelee ja muovailee eri materiaaleista
 • syventää kuvaamis- ja kuvankäsittelytaitojaan, harjoittelee kuvakulmia
 • tutustuu sommittelun periaatteisiin, esim. tasapaino, jännite, symmetria

5. luokka
Oppilas

 • piirtää eri välineillä, harjoittelee esim. syvyysvaikutelman luomista
 • ilmaisee tunteita värien avulla ja tutustuu värisymboliikkaan
 • vahvistaa grafiikan keinojen tuntemusta
 • muotoilee, rakentelee syventäen kolmiulotteista hahmottamista
 • vahvistaa kuvankäsittelytaitojaan ja tutustuu editointiin
 • tarkastelee erilaisia kuvatyyppejä teoksen tekijän ja katsojan näkökulmasta
 • keskustelee visuaalisen kulttuurin arvoista

6. luokka
Oppilas

 • harjoittelee ilmaisemaan itseään erilaisin kuvallisin keinoin yksin ja ryhmässä
 • piirtää, maalaa ja valokuvaa
 • tutustuu värisymboliikkaan ja värien viesteihin
 • tutustuu elokuvan tekemiseen
 • kertaa grafiikan, muotoilun ja rakentelun ilmaisukeinoja

7. luokka
Oppilas

 • tarkastelee ja tulkitsee taidekuvia sekä sanallisesti että omia kuvia tehden
 • tutustuu taiteilijan työhön ja taidekäsityksiin sekä käy taidenäyttelyssä
 • tekee havaintoja ympäristöstä ja esineistä sekä ilmaisee havaintoja eri kuvataiteen keinoin
 • opettelee kolmiulotteista kuvaamista (esim. perspektiivi)
 • tutustuu erilaisiin kuvallisiin kulttuureihin lukemalla (erilaiset tekstit - monilukutaito) ja tekemällä (esim. sarjakuvat, pelit, nettitaide, katutaide ja nykykansantaide)
 • tutustuu tieto- ja viestintäteknologiaan taiteessa
 • valokuvaa ja videoi sekä harjoittelee kuvankäsittelyä ja editointia, tekee esim. animaation tai musiikkivideon
 • tavoittelee ymmärrystä taiteen roolista ja moninaisista ilmaisutavoista sekä visuaalisen kulttuurin vaikutuskeinoista