Musiikki

Musiikki

1. luokka
Oppilas
 • laulaa monipuolisesti ikäkaudelle sopivia lastenlauluja
 • opettelee musiikin kuuntelua
 • käyttää kehorytmejä sekä rytmisoittimia
 • innostuu omaan musiikilliseen keksimiseen

2. luokka
Oppilas

 • tunnistaa laulaessaan helppoja melodian kulkuja
 • kuulostelee omaa laulamistaan ja soittamistaan suhteessa ryhmään
 • tutustuu laattasoittimiin ja 5-kieliseen kanteleeseen
 • toteuttaa pienimuotoista musiikillista keksintää ryhmässä

3. luokka
Oppilas

 • laajentaa lauluohjelmistoa suomalaisiin kansanlauluihin
 • kuulee ja tuottaa voiman (piano, forte) ja tempon (hidas, nopea) vaihtelua
 • soittaa helppoja melodioita esim. laattasoittimilla ja nokkahuilulla
 • tutustuu erilaisiin nuotinnustapoihin (esim. kuvionuotit, äänipartituurit)

4. luokka
Oppilas

 • laulaa kaanoneita sekä samansointuisia yhtäaikaisia lauluja
 • harjoittelee duurin ja mollin erottamista
 • säestää helpoilla soinnuilla, esim. ukulelella
 • suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisia sävellyksiä esim. omia symboleja käyttäen

5. luokka
Oppilas

 • laajentaa lauluohjelmistoa eri kulttuurien lauluihin ja laulaa helppoja kaksiäänisiä lauluja
 • tunnistaa muotorakenteita sekä tutustuu eri soittimiin ja niiden kokoonpanoihin
 • soittaa erilaisissa kokoonpanoissa rytmi- ja melodiasoittimilla (uutena esim. koskettimet, kitara, basso ja rummut)
 • kokeilee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä omissa musiikillisissa tuotoksissaan

6. luokka
Oppilas

 • laajentaa lauluohjelmistoa nuorisomusiikin suuntaan ikätason puitteissa
 • laulaa moniäänisiä ja -kielisiä lauluja
 • harjoittelee monipuolisesti erilaisia sointukomppeja ja kehittää omaa soittamistaan ryhmässä
 • käyttää laitteita ja soittimia vastuullisesti ottaen huomioon äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät
 • käyttää omissa musiikillisissa tuotoksissaan monipuolisesti ääntä, musiikkia, liikettä, kuvaa sekä musiikkiteknologian mahdollisuuksia

7. luokka
Oppilas

 • ylläpitää ja kehittää äänenkäyttö- ja laulutaitoaan
 • laulaa ja kuuntelee monipuolisesti huomioiden musiikin eri aikakaudet ja tyylit
 • soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia ja osallistuu yhteissoittoon
 • käyttää musiikin tekemisessä monipuolisesti ja luovasti musiikillisia elementtejä, erilaisia merkintätapoja sekä teknologiaa
 • osaa suunnitella ja asettaa musiikin tekemiselleen tavoitteita sekä arvioida omaa tuotostaan suhteessa niihin