Maantieto

Maantieto

7. luokka
Oppilas
 • oppii arvostamaan oman alueensa ja Suomen luonnon ja kulttuurin erityispiirteitä ja ymmärtää, missä suhteissa olemme samanlaisia tai erilaisia kuin muut.
 • oppii ymmärtämään ja seuraamaan mediasta ympäristön muuttumista lähellä ja kaukana.
 • oppii lukemaan ja tuottamaan karttoja, diagrammeja ja muuta geomediaa
 • ymmärtää viimeisimmän jääkauden muokanneen Suomen pinnamuotoja ja maaperää

8. luokka
Oppilas

 • kykenee hahmottamaan maailmankartan sekä tuntee käsiteltyjen alueiden (mm. Eurooppa) tärkeimmän paikannimistön sekä kykenee tuottamaan ja esittämään maantieteellistä tietoa myös itse.
 • ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön merkityksen ja pystyy itse tekemään kestävän käytön kannalta järkeviä kulutusvalintoja.
 • ymmärtää ja arvostaa luonnon ja kulttuurin alueellista ja globaalia monimuotoisuutta

9. luokka
Oppilas

 • oppii arvostamaan oman alueensa ja Suomen luonnon ja kulttuurin erityispiirteitä ja ymmärtää, missä suhteissa olemme samanlaisia tai erilaisia kuin muut.
 • oppii ymmärtämään ja seuraamaan mediasta ympäristön muuttumista lähellä ja kaukana.
 • oppii lukemaan ja tuottamaan karttoja, diagrammeja ja muuta geomediaa
 • ymmärtää viimeisimmän jääkauden muokanneen Suomen pinnamuotoja ja maaperää