Kotitalous

Kotitalous

7. luokka
Oppilas
  • suunnittelee ja organisoi työtä ja toimintaa
  • käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ruoanvalmistuksessa, leivonnassa ja asumiseen liittyvissä tehtävissä
  • huomioi taloudelliset, teknologiset ja esteettiset näkökulmat
  • työskentelee turvallisesti, hygieenisesti ja tarkoituksenmukaisesti
  • työskentelee yksin ja ryhmässä, toteuttaen tasapuolista työnjakoa ja toimien annettujen ohjeiden mukaan
  • tutustuu kotitalouden sisältöihin liittyvään tietoon ja eri tietolähteisiin