Terveystieto

Nimetön #6cdc

7. luokka
Oppilas
  • tiedostaa terveyden edistämisen terveyden eri osa-alueiden kautta
  • perehtyy kasvun ja kehityksen sisältöihin
  • ymmärtää eri riippuvuuksien ja päihteiden käytön haittavaikutukset

8. luokka
Oppilas

  • tiedostaa terveyden edistämisen terveyden eri osa-alueiden kautta
  • vahvistaa turvallisuustaitoja ja -valmiuksia
  • perehtyy seksuaalisuuden kehitykseen

9. luokka
Oppilas

  • tiedostaa terveyden edistämisen terveyden eri osa-alueiden kautta
  • ymmärtää unen, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen terveydelle
  • perehtyy ajankohtaisiin tartuntatauteihin, kansantauteihin ja tapaturmiin