Matematiikka

Matematiikka

1. luokka
Oppilas
 • oppii lukukäsitteen, lukujonotaidot 0-100 ja hajotelmat 1-10
 • oppii yhteen- ja vähennyslaskun alkeet 0-20
 • oppii vaiheittaisten toimintaohjeiden noudattamisen (ohjelmointi)

2. luokka
Oppilas

 • oppii lukujonotaidot 0-100 ja kertotaulut 1-5 ja 10
 • opettelee yhteen- ja vähennyslaskutaitojen soveltamista
 • opettelee vaiheittaisten toimintaohjeiden laatimista (ohjelmointi)

3. luokka
Oppilas

 • opettelee kertotaulut 1-10 ja peruslaskutoimitukset
 • tutustuu tavallisimpiin mittayksiköihin ja murto- ja desimaaliluvun käsitteeseen
 • tutustuu kappaleisiin ja tasokuviohin
 • harjoitellaan graafisen ohjelmointiympäristön käyttöä

4. luokka
Oppilas

 • vahvistaa peruslaskutoimituksia
 • harjoittelee jakolaskua ja negatiivisia kokonaislukuja
 • harjoittelee piirin ja pinta-alan käsitteitä ja koordinaatistoa
 • harjoitellaan graafisten ohjelmointiympäristöjen käyttöä

5. luokka
Oppilas

 • hallitsee peruslaskutoimitukset
 • opettelee lukujen pyöristämistä ja likiarvoja
 • tutustuu prosentin ja tuntemattoman käsitteisiin
 • harjoittelee kulman mittaamista ja piirtämistä
 • tutustuu erilaisiin diagrammeihin
 • laatii toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä

6. luokka
Oppilas

 • harjoittelee prosenttilaskuja
 • tutustuu yhtälön ratkaisun alkeisiin
 • harjoittelee suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskemista
 • laskee murto- ja desimaaliluvuilla
 • opettelee mittakaavaa, suurennosta ja pienennöstä
7. luokka
Oppilas
 • harjoittelee peruslaskutoimituksia reaaliluvuilla
 • laskee potenssilaskuja
 • hallitsee tasogeometrian perusteet
 • syventää algoritmista ajattelua (ohjelmointi)

8. luokka
Oppilas

 • harjoittelee neliöjuuren, polynomien ja yhtälöiden käyttöä
 • tutustuu ympyrägeometriaan
 • oppii käyttämään Pythagoraan lausetta
 • opettelee hyviä ohjelmointikäytäntöjä

9. luokka
Oppilas

 • syventää taitojaan toimia erilaisissa viestintäympäristöissä ja vahvistaa valmiuksiaan ilmaista itseään erilaisissa viestintätilanteissa
 • syventää omaa viestijäkuvaansa sekä tiedon arviointi- ja hankintataitojaan