LUKU 5 Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestäminen

Yleistä

Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset mahdollisuudet. Näin pyritään löytämään oppimista ja hyvinvointia parhaiten edistäviä ratkaisuja.