Biologia

Biologia

7. luokka
Oppilas
 • tutustuu vesiluontoon ja vesiekosysteemin perusrakenteeseen ja toimintaan
 • tunnistaa vesieliölajeja, kuvailee niiden rakennetta ja elintoimintoja sekä vesiympäristöön sopeutumista
 • vertailee erilaisia ekosysteemejä
 • tekee tutkimuksia koulussa ja koulun ulkopuolella käyttäen biologian tutkimusvälineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
 • liikkuu luonnossa vastuullisesti
 • vahvistaa luontosuhdettaan ja ympäristötietoisuuttaan


8. luokka
Oppilas

 • tutustuu metsä-, suo, tunturi ja kaupunkiekosysteemin eliölajeihin, lajintuntemukseen ja lajien vuorovaikutussuhteisiin
 • opettelee eliöiden rakennetta, elintoimintoja ja sopeutumista eri elinympäristöihin
 • tutustuu ekosysteemin perusrakenteeseen ja toimintaan sekä tutkii ja vertailee ekosysteemeitä
 • kokoaa eliökokoelman ja kasvattaa kasvin
 • opettelee käyttämään biologian tutkimusvälineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa, laborointia ja maastotyöskentelyä biologisessa tutkimuksessa erilaisissa oppimisympäristöissä
 • vahvistaa luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta sekä liikkuu luonnossa vastuullisesti


9. luokka
Oppilas

 • perehtyy ihmisen kehitykseen, rakenteeseen sekä kehon toimintaan
 • perehtyy perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin
 • ymmärtää ihmisen vaikutuksen ympäristöön ja oppii tekemään eettisesti perusteltuja valintoja
 • ymmärtää luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeyden
 • ymmärtää ilmastonmuutoksen teorian ja merkityksen ympäristöön
 • osaa käyttää luonnonvaroja kestävästi ja ottaa huomioon kestävän kehityksen ajatuksen
 • tunnistaa muutoksia lähiympäristössä
 • ymmärtää luonnonsuojelun tavoitteet, keinot ja saavutukset
 • käyttää biologian tutkimusvälineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa eliöiden rakenteen ja toiminnan laboroinnissa ja maastotutkmuksissa eri oppimisympäristöissä