Fysiikka

Fysiikka

7. luokka
Oppilas
 • työskentelee turvallisesti ja johdonmukaisesti
 • toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa
 • käsittelee, tulkitsee, esittää ja arvioi tutkimustensa tuloksia
 • muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä
 • yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet
 • käyttää vuorovaikutuksiin, värähdysliikkeen jaksollisuuteen, olomuodon muutoksiin, massaan, tiheyteen, sähköisiin ja magneettisiin vuorovaikutuksiin sekä yksinkertaisiin virtapiireihin liittyviä keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa

8. luokka
Oppilas

 • tekee fysikaalisia tutkimuksia ja laborointeja sekä esittää tutkimustulokset hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa
 • yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet
 • ymmärtää teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
 • tutustuu valon ominaisuuksiin, heijastumiseen, taittumiseen
 • tutustuu hiukkassäteilyn lajeihin
 • tutkii tasaista ja muuttuvaa liikettä, erilaisiin vuorovaikutuksiin liittyviä voimia, painetta, mekaanista työtä ja tehoa
 • tuntee energian säilymisen periaatteen

9. luokka
Oppilas

 • toteuttaa, käsittelee, tulkitsee, esittää ja arvioi kokeellisia tutkimuksia sekä niiden tuloksia hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa
 • yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja ominaisuuksia kuvaavat suureet
 • käyttää ja arvioi eri tietolähteitä kriittisesti
 • tutustuu fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin ja nykypäivän tutkimukseen
 • tutustuu lämpölaajenemiseen, lämpöenergiaan, olomuodon muutoksiin ja lämmön siirtymiseen
 • tutkii jännitteitä, sähkövirtoja, resistanssia, sähköenergiaa ja magnetismia