Kemia

7. luokka

Oppilas

 • oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja dokumentoimaan kokeellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan, käsittelemään, arvioimaan ja esittelemään tutkimustuloksia; hallitsee turvallisen kokeellisen työskentelyn perustyötaidot ja välineet
 • tutkii puhtaan aineen ja seoksen ominaisuuksia
 • opettelee aineen rakennetta (atomi, atomin rakenne, alkuaine, yhdiste) ja kemian merkkikieltä (alkuaineiden kemialliset merkit, yhdiste) sekä harjoittelee atomimallin tulkitsemista
 • harjoittelee tulkitsemaan yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja havainnoi reaktionopeutta
 • tutustuu palamiseen ja paloturvallisuuteen sekä kemian ilmiöihin omassa elämässä ja elinympäristössä (esim. kodin kemikaalit)

8. luokka
Oppilas

 • suunnittelee ja toteuttaa kokeellisen tutkimuksen ja kirjaa tekemänsä havainnot sekä tulkitsee ja esittelee tutkimustulokset ja -prosessin
 • havainnoi kemian ilmiöitä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
 • tutustuu kemian sovelluksiin luonnossa, teknologiassa ja elinkeinoelämässä huomioiden luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren
 • perehtyy aineen rakenteeseen ja malleihin (atomi, atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, yhdisteet)
 • opettelee kemian merkkikieltä ja käsitteitä sekä kemiallisia reaktioita ja reaktioyhtälöitä
 • tuntee käsitteet pitoisuus ja happamuus sekä perehtyy aineen ominaisuuksiin
 • opettelee metallien kemiaa
 • hankkii tietoa ja tutkimustuloksia, arvioi kriittisesti, käsittelee ja esittää tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

9. luokka
Oppilas

 • suunnittelee, toteuttaa, dokumentoi, tulkitsee, käsittelee, esittää ja arvioi kokeellisia tutkimuksia sekä niiden tuloksia tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
 • tutustuu kemian merkitykseen omassa elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä kemian sovelluksiin luonnossa, teknologiassa ja elinkeinoelämässä
 • tutustuu kemian ajankohtaisiin ilmiöihin ja sovelluksiin
 • tutustuu aineen rakenteeseen, osaa käyttää kemian käsitteitä ja tulkita reaktioyhtälöitä
 • ymmärtää luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren
 • tutustuu hiilen kiertokulkuun ja orgaaniseen kemiaan (hiilen yhdisteet, orgaaniset yhdisteryhmät, ravintoaineet)