4/2018

Uutiskirje 4/2018

4

Ruutiainen tk.jpg

Johan on markkinat! Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen muutoksessa

Yksityisesti tuotetun varhaiskasvatuksen osuus kasvaa. Kasvu on ollut julkisesti tuettua eli poliittisen prosessin tulos. Yksityisen toiminnan, perheiden valinnan mahdollisuuksien ja palveluntuottajien kilpailun lisääntymissä on kyse varhaiskasvatuksen markkinoistumisesta. Viime kädessä varhaiskasvatuksesta päätetään kuntatasolla. Tutkimuksessamme olemme tarkastelleet, millaisia merkityksiä kuntapäättäjät markkinoistumiskehitykseen liittävät.
Lue lisää >>