Ilmapiirillä on väliä oppimisessa

Ilmapiirillä on väliä oppimisessa

Oppijan turvallisen olon on sanottu olevan kaiken oppimisen edellytys. Tämän vahvistavat myös viimeaikaiset tutkimukset: ilmapiiri vaikuttaa oppimiseen jopa oppijan kykyjä merkittävämmin. Oppimisympäristön ilmapiiriin onkin alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota opetus- ja oppimistilanteiden järjestämisessä.

”Kaikkien sitouduttava mukaan”

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa toteutettavassa liikunnan pedagogisten aineopintojen kokonaisuudessa eli päätössä tai päättövuodessa on pitkän aikaa tietoisesti rakennettu turvallista ympäristöä ja yhteisöä opiskelijoiden oppimisen mahdollistumiseksi. Liikunnanopettajakoulutuksen lopuksi suoritettavan päättövuoden ensisijaisena tavoitteena on opiskelijoiden opettajana kasvun tukeminen. Tämän päätavoitteen saavuttamiseksi päättövuoden aikana pyritään luomaan molemminpuolista luottamusta ja turvallista oloa kaikille opiskelijoille, jotta jokaisen olisi mahdollista kasvaa ja kehittyä opettajana.

Opintokokonaisuuteen on rakennettu yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukevia ja edistäviä käytänteitä. Tällä toiminnalla tavoitellaan kaikille opiskelijoille turvallista oloa, sillä päättövuoden opetus rakentuu hyvin vahvasti keskusteluille, vuorovaikutukselle ja yhdessä tekemiselle. Toisten kanssa on pystyttävä toimimaan yhdessä ja toisiin on pystyttävä luottamaan vuoden aikana. Yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen satsataan erityisesti päätön ensimmäisen viikon aikana, sillä opintokokonaisuuden alkuun satsaamisen on havaittu sitouttavan opiskelijat vahvasti mukaan opintokokonaisuuden toimintaan. Tämä on jo senkin vuoksi tärkeää, että tätä kahden opettajan luotsaamaa päättöä suorittavia opiskelijoita on vuosittain melko paljon.

Päättövuoden pitkän aikaa kehitettyjä pedagogisia käytänteitä ja niiden tuottamia oppimistuloksia on syksystä 2015 lähtien tehty näkyväksi tutkimuksen avulla. Tutkimusta tehdään yhteistyönä opintokokonaisuuden opettajien ja koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijoiden kanssa. Aineistoa on kerätty opiskelijoilta vuosittain kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Myös opintokokonaisuuden opettajat on haastateltu.

”…oli tosi kiva fiilis tehä, oli tosi hyvä porukka, oli tosi yhteisöllinen fiilis tehä”

Päättövuosi koetaan oppimisen ja ammatillisen kasvun näkökulmasta antoisaksi. Liikunnanopettajaopiskelijat kokevat erityisesti tietämyksensä itsestään opettajana ja ylipäätään ihmisenä lisääntyneen päättövuoden aikana. Samoin he kokevat oppineensa runsaasti vuorovaikutustaitoja ja saaneensa lisätietämystä opettajan työn laaja-alaisuudesta.

Opiskelijoiden muistoihin päättövuosi jää erityisen yhteisöllisenä ja miellyttävänä kokemuksena. Liikunnanopettajaopiskelijoilla on keskenään varsin hyvä yhteishenki, ja yhteistyö opettajien kanssa on heidän mielestään hyvin luontevaa. Kynnys kysyä epäselväksi jääneitä asioita koetaankin matalana, mikä on erityisen tärkeää opetuksen perustuessa vahvasti keskusteluille ja yhdessä tekemiselle.

Positiiviseksi koettu päättövuoden ilmapiiri näyttää edistävän etenkin opiskelijoiden luovuuteen liittyvien taitojen oppimista. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu aiemmissa tutkimuksissa. Samoin positiiviseksi koettu päättövuoden ilmapiiri tukee opiskelijoiden työelämään konkreettisesti kytköksissä olevien taitojen ja osa-alueiden, kuten alan perustaitojen, työelämätietämyksen ja projektityöskentelyn, oppimista.

Ilmapiirillä on siis väliä myös yliopisto-opetuksessa.

Alaotsikoiden lainaukset ovat päättövuoden opiskelijoilta ja opettajilta kerätyistä tutkimushaastatteluista.

Anne Virtanen, Tommi Mäkinen, Kirsti Lauritsalo, Ulla Klemola ja Päivi Tynjälä 


Liikunnan pedagogisten aineopintojen kokonaisuutta eli päättöä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa opettavat tällä hetkellä lehtori Kirsti Lauritsalo ja yliopistonopettaja Tommi Mäkinen. Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämispäällikkö Ulla Klemola toimi kokonaisuudessa opettajana vuosina 2004‒2014. Yliopistotutkija Anne Virtanen ja professori Päivi Tynjälä koulutuksen tutkimuslaitoksesta ovat tutkineet kokonaisuutta yhdessä päättövuoden opettajien kanssa syksystä 2015 lähtien. 

Lähetä palautetta kirjoittajille: ulla.klemola@jyu.fi, kirsti.lauritsalo@jyu.fi, tommi.u.makinen@jyu.fi, paivi.tynjala@jyu.fi tai anne.m.virtanen@jyu.fi

Kuvat: Martti Minkkinen


Kirjoittajat oikealta vasemmalle: Kirsti Lauritsalo, Tommi
Mäkinen,
Ulla Klemola, Anne Virtanen ja Päivi Tynjälä

Edellinen | Palaa pääsivulle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä