3/2017

Uutiskirje 3/2017

4

4 - Leino - tk.jpg

Ohjelmointi, blogit ja videotko lukutaitoa?

Lukutaidon vaatimukset muuttuvat tekstimaailman muuttuessa. Erityisesti teknologinen kehitys on asettanut uusia vaatimuksia sille, millaista lukutaitoa ja millaisia tekstin tuottamisen taitoja nykypäivänä tarvitaan. Lukutaito ei ole enää pelkästään sanallisen tekstin lukemisen ja kirjoittamisen taitoa, vaan myös moninaisen mediamaailman visuaalisten ja auditiivisten sisältöjen hyödyntämistä ja tuottamista nykyteknologian avulla. Tämän vuoksi myös osaamista mittaavien arviointien on muututtava.
Lue lisää >>