3/2017

Uutiskirje 3/2017

3

3 - Vuoli-Vallenius - tk.jpg

Etsi juuresi ja löydä siipesi
– kulttuuriperintökasvatusta kouluille

Keski-Suomen museon kulttuuriperintökasvatuksen tärkeä kohderyhmä ovat Keski-Suomen alueen koulut ja oppilaitokset. Museo tarjoaa tietoa, tekemistä ja elämyksiä näyttelyiden, opastusten, oppimateriaalien, työpajojen ja tapahtumien avulla. Päämääränä on herättää kiinnostusta ja harrastusta henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä kohtaan. Museon kulttuuriperintökasvatusta kehitetään maakunnallisen saavutettavuuden periaatteella ja yhdessä eri yhteistyökumppanien kanssa.
Lue lisää >>