ProKoulu kehittyy yliopiston ja koulujen yhteistyössä

Oppilaiden käyttäytyminen ja erityisesti käyttäytymiseen liittyvät ongelmat ovat koulumaailmaa jatkuvasti puhututtava aihe. Jyväskylän yliopiston, Niilo Mäki Instituutin ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä on kehitetty suomalaisiin peruskouluihin sopiva ProKoulu-toimintamalli, jossa koulussa sovitaan yhteisistä kasvatustavoitteista ja oppilaiden käyttäytymistä ohjataan positiivisen palautteen avulla. Mallin kehittäminen perustuu kansainvälisiin kokemuksiin ja tutkimukseen. ProKoulu-mallin toteutuksesta saadut tutkimustulokset, kokemukset ja hyvät käytännöt on siirretty Jyväskylän yliopistossa opettajankoulutuksen sisällöiksi. Tavoitteena on varmistaa tulevaisuuden opettajille hyvät valmiudet käyttäytymisen haasteiden kohtaamiseen ja tukemiseen kaikille yhteisessä koulussa. Kehittämistyö jatkuu kolmen itäsuomalaisen kunnan kanssa SWPBS-tutkimushankkeessa ja ruotsinkielisissä kouluissa kahdessa kaksikielisessä kunnassa ILS-hankkeessa sekä varhaiskasvatuksen piirissä ProVaka-kehittämistyössä.

ProKoulu-toimintaa on toteutettu Suomessa lähes kymmenen vuoden ajan. Toiminnassa on ollut mukana jo noin sata koulua. Keskeistä kehittämistyössä on hyvän sosioemotionaalisen käyttäytymisen tuen varmistaminen kaikille oppilaille. Vahva yleinen tuki tarkoittaa koulukohtaisesti määriteltyjä käyttäytymisodotuksia, niiden systemaattista opettamista ja käyttäytymisen ohjaamista ensisijaisesti positiivisella palautteella. Hyvän yleisen tuen avulla voidaan ennaltaehkäistä käyttäytymisen ongelmia, vähentää kiusaamista ja lisätä opettajien kollektiivista pystyvyyttä käyttäytymisen ohjaamisessa. Tavalliseen oppimisympäristöön rakennettu tuki auttaa lähikoulua vastaamaan myös haastaviin käyttäytymisen ongelmiin.  

Moniammatillinen yhteistyö intensiivisen tuen järjestämisessä

Kaikille oppilaille yleinen tuki ei riitä. Inklusiivisessa ProKoulussa pyritään vastaamaan myös vahvempaa tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin. Haastavien tilanteiden ennakoitavuus lisääntyy, kun aikuiset sopivat selkeät käyttäytymisodotukset, joissa onnistumista seurataan systemaattisesti. Oppilaan onnistumista tukee käyttäytymisestä saatavan positiivisen palautteen lisääntyminen. Aikaisemmasta tutkimuksestamme tiedämme, että tehostettu pedagoginen tuki (ns. CICO-tuki) on sovellettavissa oppilaan luontaiseen toimintaympäristöön ja kohtuullisen helposti toteutettavissa koulujen tavanomaisilla resursseilla. Tuki tutkitusti lisää oppilaan onnistumisia koulupäivässä.

Vielä intensiivisempi ja koulujen resursseja enemmän sitova tuki (CICO Plus) räätälöidään yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Tuen käyttöönoton myötä opettajien, koulunkäynninohjaajien ja oppilashuollon toimijoiden eli koulupsykologien ja -kuraattorien yhteistyö saa uusia konkreettisia yhteistyömuotoja. Oppilaan koulupäivän haastavat tilanteet käydään läpi ja tuetaan hänen sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä yksilöllisen tuen ja ohjauksen avulla. Tuki rakentuu sopivan yleisen tuen päälle siten, että muut tuen päivittäiset rutiinit jatkuvat edelleen. Oppilas saa kuitenkin entistä intensiivisempää ohjaavaa palautetta ja kannustusta koulussa toimimiseen ja työskentelyyn moniammatillisten tapaamisten myötä. Vuonna 2019 onkin aloitettu pitkäjänteisten, tehokkaampien ja osin moniammatillisessa yhteistyössä rakentuvien käyttäytymisen tukimuotojen kehittäminen ja tutkimus (SWPBS-tutkimus). Mukana ovat Kontiolahdella, Lappeenrannassa ja Varkaudessa olevat koulut ja kohderyhmänä oppilaat, joille käyttäytymisen yleinen tuki on osoittautunut riittämättömäksi. 

Tutkimus mukana opettajankoulutuksen kehittämisessä

ProKoulun koko koulun tason tukimalli sekä yksilöllisen tuen muodot, CICO ja CICO Plus, ovat sisältöinä kahdella yliopiston erityispedagogiikan opintojaksolla. Lähiajan tavoitteena on sisällyttää nämä tuen periaatteet uudenlaiseen opettajankoulutuksen opintokokonaisuuteen, jossa tuen käytön oppiminen voi teoriakurssin ohella toteutua luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille tavallisessa kouluympäristössä. Opintokokonaisuus tarjoaa samalla jatkuvan oppimisen mahdollisuuden jo työelämässä oleville opettajille. Tehokkaiden ja toimivien käyttäytymisen tuen periaatteiden koulutusta tulee tarjota kaikille opettajille.

ProKoulu-tutkijoiden ryhmäkuva

Ylärivi (vasemmalta)
Vesa Närhi, kuva Panu Koski
Mika Paananen, kuva K-S Foto
Emmi Pelkonen, kuva Otto Virtanen
Anne Karhu, kuva Merja Hulkko

Alarivi (vasemmalta)
Pirjo Savolainen, kuva Varpu Heiskanen
Hanna Markkanen, kuva Elias Markkanen
Hannu Savolainen, kuva Petteri KivimäkiRyhmäkuvan toteutus: Martti Minkkinen, teemakuva: ProVarkaus2.

Lisätietoa:

Lähetä palautetta kirjoittajille: hannu.k.savolainen@jyu.fi

Edellinen | Palaa pääsivulle

 

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä