1/2017

Uutiskirje 1/2017

4

Vesisenaho tk.jpg

Digitalisaatio ja oppimistilat – haaste ja mahdollisuus

Digitalisaatio muovaa opetuksen ja oppimisen arkea tavalla, jota edellisten sukupolvien kouluvuosina tuskin voitiin edes kuvitella. Uutuuksien myötä saavutetaan monenlaista hyvää, mutta niiden vanavedessä paljastuu ennen pitkää myös ennakoimattomia ongelmatekijöitä. Nopeutuvaan muutokseen sopeutuminen sitoo entistä enemmän ihmisen voimavaroja. Oppimisenhan voi ajatella suunnistamisena ennen tuntemattomaan maastoon. Jatkuvassa informaatiotulvassa ilman suvantopaikkoja on vaarana uusien vuorovaikutus- ja toimintatapojen aiheuttama yksilön kognitiivisen kapasiteetin ylikuormittuminen, jolloin kone alkaa tavalla tai toisella yskiä. Lue lisää >>