Taukojumppavinkkejä oppitunneille

Tämän oppaan tarkoitus on toimia apuna liikkeen lisäämisessä oppitunneille taukojumpan kautta. Taukojumppaopas tarjoaa sinulle valmiita suoraan oppitunnille siirrettäviä vinkkejä taukoliikunnasta eri muodoissaan. Taukojumpat on jaoteltu tässä oppaassa kolmeen eri kategoriaan: internetistä löytyviin taukojumppiin, yhteistoiminnallisiin peleihin ja leikkeihin sekä aivoja aktivoiviin harjoitteisiin. Lisäksi oppaan loppupuolelta löytyy liitteenä valmiita materiaaleja ja ideoita taukoliikuntaan, joista voit suoraan tulostuksen jälkeen leikellä vaikkapa valmiita taukoliikuntakortteja.

Tämä opas on koottu valmiista julkisista materiaaleista osana Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Tukea harrastamiseen (TUHAT) -hanketta.