Urheilu ja seuraharrastaminen

Urheiluseuratoiminnan rooli lasten ja nuorten liikuttajana on edelleen erittäin vahva. Vuoden 2018 LIITU-aineiston mukaan urheiluseuratoimintaan osallistui kyselyntekohetkellä 62 prosenttia 9–15-vuotiaista lapsista ja nuorista. Osallistuminen oli yleisintä 11-vuotiaiden joukossa (71 %). Suhteellisesti vähäisintä seuratoimintaan osallistuminen oli 15-vuotiailla (44 %).

Vuoden 2018 LIITU-aineiston mukaan seurassa harrastaminen aloitettiin keskimäärin kuusivuotiaana. Pojista joka kolmas harrasti päälajinaan jalkapalloa. Tytöillä harrastajamäärät jakautuivat yleisimpien lajien kesken tasaisesti tanssin, voimistelun ja ratsastuksen kesken. Vaikka lajimieltymyksissä havaittiin eroja sukupuolten välillä, pysyi suosituimpien lajien järjestys lähes samanlaisena vuoden 2016 LIITU-aineistoon verrattuna (Mononen ym. 2016). Valmentajan ohjaamia harjoituskertoja päälajissa kertyi keskimäärin kolme ja omatoimisia keskimäärin kaksi viikossa. Kilpaileminen on edelleen oleellinen osa seuratoimintaa, sillä kuten aiemmissakin LIITU-aineistoissa (2014 ja 2016), myös tässä aineistossa kolme neljästä urheiluseuratoimintaan osallistuneesta oli kauden aikana osallistunut lajinsa kilpailutoimintaan.

Ainoastaan 13 prosenttia vastaajista ei ollut koskaan osallistunut urheiluseurojen toimintaan ja alhaisimmillaan tämä osuus oli 11-vuotiailla (9 %). Yleisimpiä syitä sille, ettei lapsi tai nuori ollut koskaan ollut mukana urheiluseuratoiminnassa olivat, kiinnostavan tai sopivan lajin puute, motivaation puute tai ettei ollut kyytiä harrastuspaikalle.

Tulosten perusteella urheiluseuraharrastuksen suosio on viime vuosina lisääntynyt 11–15-vuotiaiden joukossa. Seurassa harrastavien osuudet kasvoivat jonkin verran (3 %), mutta erityisesti niiden lasten ja nuorten osuus, jotka eivät olleet koskaan harrastaneet urheiluseurassa, laski viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2014 vuoteen 2018. Toisaalta, harrastuksen lopettaneiden osuuksissa havaittiin myös pientä kasvua (2 %) vuodesta 2014 vuoteen 2018. Urheiluseurassa harrastamisen aloitusiän varhaistuminen näyttäisi edelleen jatkuvan, kun aloitusikä oli laskenut vuoden 2014 seitsemästä vuodesta vuoden 2018 kuuteen vuoteen.

Urheiluseuraharrastuksen oli lopettanut joka neljäs lapsia tai nuori ja korkeimmillaan lopettaneiden osuus oli 15-vuotiaissa (40 %). Samoin kuin vuoden 2016 LIITU-tutkimuksessa lopettamispäätös tehtiin keskimäärin 11-vuotiaana. Huomionarvoista oli se, että yhä useampi (83 %) harrastuksensa lopettaneista oli halukas aloittamaan harrastamisen urheiluseurassa uudelleen vuoteen 2016 verrattuna (79 %) (Mononen ym. 2016). Lopettamisen tärkeimpien syiden joukossa olivat yleisimmin kyllästyminen lajiin, se ettei viihtynyt joukkueessa tai harjoitusryhmässä tai että harrastaminen ei ollut tarpeeksi innostavaa.

liitu7.png
liitu8.png