Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018

Tälle sivulle on koottu LIITU-tutkimuksessa saatuja keskeisiä tuloksia Liikkuvan koulun näkökulmasta.

Kokko, S. & Martin, L. 2019. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa - LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. https://www.jyu.fi/sport/fi/tetk/liitu/vln_liitu-raportti_web_28012019-2.pdf 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään koko maan kattavasti tietoa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta, liikuntakäyttäytymisestä ja passiivisesta ajanvietosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. LIITU-tutkimus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Kaksi vuotta myöhemmin uusittu 2016 LIITU -aineisto oli siihen mennessä kattavin kansallinen tutkimus, jossa lasten ja nuorten liikkumista mitattiin sekä objektiivisesti liikemittareilla että kyselyllä peruskouluissa.