Liikuntatilaisuudet

Valtaosa lapsista ja nuorista liikkui vähintään kerran viikossa omaehtoisesti. Nuoremmat liikkuivat yleisemmin omaehtoisesti kuin vanhemmat, tyttöjen ja poikien välillä sen sijaan ei ollut eroa.

Säännöllisesti urheiluseuroissa liikkui noin joka toinen 9–15-vuotias. Heistä valtaosa osallistui urheiluseuratoimintaan useammin kuin kerran viikossa. Kaupungissa asuvat lapset ja nuoret osallistuivat urheiluseurojen toimintaan yleisemmin kuin maaseudulla asuvat. Kaupungeissa asuvat pojat osallistuivat maalla asuvia poikia yleisemmin myös liikunta-alan yritysten toimintaan sekä omaehtoiseen liikuntaan. 13-vuotiaiden keskuudessa maalla asuvat liikkuivat omaehtoisesti yleisemmin kuin ikätoverinsa kaupungissa, tytöt tässä ikäryhmässä myös liikkuivat koulun kerhoissa yleisemmin maalla kuin kaupungissa.

Yritysten palveluihin säännöllisesti osallistuvien osuus oli laskenut vuodesta 2016 vuoteen 2018. Tytöt osallistuivat yritysten järjestämään liikuntaan huomattavasti poikia yleisemmin.

liitu6.png