Itsearvioitu liikunta-aktiivisuus, ruutuaika ja sosiaalinen media sekä liikkumisen seurantalaitteet ja -sovellukset

Kyselyaineiston mukaan suosituksen mukainen vähintään tunnin päivittäinen liikkuminen oli lisääntynyt vuodesta 2016 vuoteen 2018. Keväällä 2016 lapsista ja nuorista 32 prosenttia saavutti päivittäisen liikuntasuosituksen, kun vastaava osuus keväällä 2018 oli 38 prosenttia. Vähän liikkuvien (0–2 päivänä viikossa) osuus sen sijaan pysyi samana, heitä oli kaikista lapsista ja nuorista noin joka kuudes. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa sekä LIITU-raporteissa, liikunta-aktiivisuus vähenee edelleen iän myötä sekä tytöillä että pojilla. LIITU-tutkimuksen kevään 2018 aineistossa tytöillä iän mukainen liikunta-aktiivisuuden väheneminen alkoi poikia hieman myöhemmin.

WHO:n rasittavan liikunnan suosituksen (vähintään kolmesti viikossa) saavutti kaksi kolmesta lapsesta ja nuoresta. Suosituksen saavuttivat yleisemmin nuoremmat ikäryhmät; 9-vuotiaista kolme neljästä ja 15-vuotiaista joka toinen. Tyttöjen ja poikien välillä sen sijaan ei ollut eroa. Rasittavan liikunnan yleisyydessä ei tapahtunut muutoksia vuodesta 2016 vuoteen 2018.

Lapset ja nuoret täyttivät ruutuaikasuosituksen (alle 2 tuntia ruutuaikaa joka päivä) yhtä yleisesti sekä vuonna 2016 että 2018. Suosituksen mukaiseen ruutuaikaan ylsi noin viisi prosenttia kaikista vastaajista kumpanakin vuonna. Sen sijaan niiden lasten ja nuorten, joilla ruutuaikaa kertyi yli kaksi tuntia vähintään viitenä päivänä viikossa, osuus kasvoi koko vastaajajoukossa kaikissa ikäluokissa. Eniten ruutujen ääressä vietetty aika kasvoi 15-vuotiailla vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2016. Ruutuajan yleistymistä selittänee teknologian ja internetvälitteisten vuorovaikutuskanavien kehitys, sillä yli puolet lapsista ja nuorista vastasi pitävänsä ystäviinsä esimerkiksi erilaisten älypuhelinsovellusten kautta yhteyttä useasti päivässä tai lähes koko ajan.

Vajaa puolet lapsista ja nuorista omisti ja käytti liikkumista mittavaa älypuhelinsovellusta. Päälle puettavien mittareiden käyttö oli vähäisempää. Molempien omistaminen oli lisääntynyt viimeisen kahden vuoden aikana.

liitu1.png
liitu2.png