Liikunnalliset perustaidot

Tämä vihko on osa Koululiikuntaliiton tuottamaa liikuntakerhomateriaalia. Materiaali liittyy Opetushallituksen kerhotoiminnan kehittämisohjelmaan. Liikuntakerhomateriaalien tavoitteena on antaa kerhonohjaajille helpotusta kerhotyöhön erilaisten liikunnallisten harjoitteiden ja tehtävien avulla.

1. Liikunnallisten taitojen aakkoset 5
1.1 Reaktiokyky 5
1.2 Suuntautumiskyky 6
1.3 Rytmittämiskyky 6
1.4 Tasapainokyky 7
1.5 Erottelukyky 7
1.6 Yhdistelykyky 7
1.7 Sopeutumiskyky 8
1.8 Perustaidot 8

2. Kohti liikuntakipinää 11

3. Taitojen opettamisesta ja oppimisesta 15
3.1 Palautetta yksilöllisesti 17

4. Käytännön malleja kerhosisällöiksi 19
4.1 Kerhotunnin rakenne 19
4.2 Tasapainotaidot 20
4.3 Liikkumistaidot 25
4.4 Välineen käsittelytaidot 29
4.5 Sovelluksia jäällä liikkumiseen 33