Liikuntaleikkikirja

Materiaalipaketin leikit ja pelit kehittävät motoristen perustaitojen oppimista eli tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Näiden taitojen harjaannuttaminen sisältyy myös liikunnan oppiaineen tavoitteisiin opetussuunnitelmassa (OPH 2014, 148). Myös fyysisten ominaisuuksien, kuten kestävyyden, liikkuvuuden, nopeuden ja voiman, kehittäminen sisältyy leikkeihin. Leikit ja pelit ovat yhteisöllisiä ja kannustavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja harjoituttavat ohjeiden noudattamista. Nämäkin taidot – toiminnan säätely, tunneilmaisu, sääntöjen noudattaminen, vastuunotto – mainitaan tärkeänä osana oppiaineen tavoitteita opetussuunnitelmassa (OPH 2014, 149).

Toimitus: Vuokko Jurvakainen, Saara Lahti, Veera Valander.