V Aatteiden vuosisata

Taidesuuntaukset

Tutustu seuraaviin taidesuuntauksiin:

Rokokoo s. 140 (vihko)
Klassismi/uusklassismi s. 150 (vihko)
Romantiikka/kansallisromantiikka s. 151(vihko)
Realismi s. 171(vihko)

Etsi jokaisesta suuntauksesta yksi teos (maalaus, rakennus, veistos, huonekalu jne.) ja esittele mistä teoksen tunnistaa kyseisen suuntauksen teokseksi.

Tuotos tehdään esim. Wordilla, PowerPointilla tms.

Tehtävä aatteista

 • Luokaa esimerkkihenkilö, joka elää 1800-luvun puolivälin Ranskassa ja miettikää seuraavia asioita:
  Mitä tekee työkseen?
  Perhe?
  Asunto?
  Vapaa-aika?
  Minkä aatteen kannattaja? (Miksi? Mitä vaatii?)

  Kirjoittakaa tarina esimerkkihenkilöstänne.

Aatteet tänään?

Pohdi, miten 1800-luvun aatteet (s.158) näkyvät 2000-luvun politiikassa/yhteiskunnassa?
Mikä voisi olla 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun suuri aate?